Rozszerzenie Regulaminu szkoleń obowiązujące od 1.10.16.

Informujemy, że w związku z bardzo częstym nieprzestrzeganiem regulaminu przez osoby rejestrujące się, postanowiliśmy go rozszerzyć (treści dodane są zaznaczone tłustym drukiem). 

Bardzo nam zależy na sprawnej organizacji, dlatego prosimy o przestrzeganie regulaminu, co jest z korzyścią dla Nas i dla wszystkich Uczestników naszych szkoleń. 

My też musimy przestrzegać umów z Prowadzącymi stąd nasza troska o porządek.

 

Zmiany w regulaminie obowiązują od 1.10.16 (dzień otwarcia naboru na szkolenia odbywające się w pierwszym półroczu 2017 r.)

 

§ 3

Pełne wpłaty należy uiścić najpóźniej 15 dni przed szkoleniem. Brak wpłaty po tym terminie oznacza, przesunięcie Uczestnika na listę rezerwową bez możliwości zwrotu zaliczki.

§ 9

Zgodnie z art. 16 pkt 5, art. 23 i 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 23 i 24 § 3 Kodeksu Cywilnego zabrania się nagrywania szkoleń bez zgody Prowadzącego.