Regulamin szkoleń i warsztatów w „MEGA SZKOLENIA”.

Nabór na szkolenia wrzesień - grudzień otwieramy 1.05, nabór na szkolenia styczeń - czerwiec otwieramy 1.10

§ 1

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się przy każdym szkoleniu z jednoczesną wpłatą zaliczki 100 zł. Brak wpłaty w ciągu 4 dni kalendarzowych oznacza Państwa rezygnację ze szkolenia.

§ 2

Po rejestracji, automat prześle informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia. Prosimy nie odpowiadać na wiadomości z automatu. 

§ 3

Pełne wpłaty należy uiścić najpóźniej 15 dni przed szkoleniem. Brak wpłaty po tym terminie oznacza przesunięcie Uczestnika na listę rezerwową bez możliwości zwrotu zaliczki.

§ 4

W przypadku nieprzewidzianej sytuacji (np. choroba Prowadzącego), szkolenie zostanie przełożone na inny termin. Uczestnikom, którzy po powiadomieniu o zaistniałym fakcie nie będą chcieli skorzystać z późniejszego terminu, wpłaty zostaną zwrócone w całości.

§ 5

Gdy Państwo rezygnują ze szkolenia (konieczne powiadomienie nas na piśmie lub e-mail) 

a) na więcej niż 15 dni kalendarzowych przed szkoleniem, zwracamy wpłaty w całości.

b) na 15 dni kalendarzowych przed szkoleniem, zwracamy wpłatę umniejszoną o 100 zł jako pokrycie kosztów organizacyjnych.  

c) na 5 dni kalendarzowych przed szkoleniem (tj. poniedziałek, gdy szkolenie jest od soboty) - zwracamy 50% wartości szkolenia.

d) niezgłoszenie rezygnacji lub zgłoszenie 4 dni przed szkoleniem - wpłat nie zwracamy

§ 6

Nocleg i wyżywienie Uczestnicy pokrywają sami. Organizator zapewnia przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasteczka - w ilościach nieograniczonych).

§ 7

Czas szkoleń podany jest w godzinach dydaktycznych.

§ 8

Mega Szkolenia jako Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za treści merytoryczne przekazywane na szkoleniach. Wszelkie materiały ze szkoleń przygotowują Prowadzący.

§ 9

Zgodnie z art. 16 pkt 5, art. 23 i 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 23 i 24 § 3 Kodeksu Cywilnego zabrania się nagrywania szkoleń bez zgody Prowadzącego.

§ 10

Akceptacja naszego regulaminu jest jednoznaczna przyjęciem jego warunków  i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).