Regulamin szkoleń i warsztatów w „MEGA SZKOLENIA”.

§ 1

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się przy każdym szkoleniu z jednoczesną wpłatą zaliczki 100 zł. Brak wpłaty w ciągu 4 dni kalendarzowych oznacza Państwa rezygnację ze szkolenia.

§ 2

Po rejestracji, automat prześle informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia. Prosimy nie odpowiadać na wiadomości z automatu. 

§ 3

Pełne wpłaty należy uiścić najpóźniej 15 dni przed szkoleniem. Brak wpłaty po tym terminie oznacza przesunięcie Uczestnika na listę rezerwową bez możliwości zwrotu zaliczki.

§ 4

W przypadku nieprzewidzianej sytuacji (np. choroba Prowadzącego, zdarzenie losowe), szkolenie zostanie przełożone na inny termin. Uczestnikom, którzy po powiadomieniu o zaistniałym fakcie nie będą chcieli skorzystać z późniejszego terminu, wpłaty zostaną zwrócone w całości.

§ 5

Gdy Państwo rezygnują ze szkolenia (konieczne powiadomienie nas na piśmie lub e-mail) 

a) na więcej niż 15 dni kalendarzowych przed szkoleniem, zwracamy wpłaty w całości.

b) na 15 dni kalendarzowych przed szkoleniem, zwracamy wpłatę umniejszoną o 100 zł jako pokrycie kosztów organizacyjnych.  

c) na 5 dni kalendarzowych przed szkoleniem (tj. poniedziałek, gdy szkolenie jest od soboty) - zwracamy 50% wartości szkolenia.

d) niezgłoszenie rezygnacji lub zgłoszenie 4 dni przed szkoleniem - wpłat nie zwracamy

§ 6

Nocleg i wyżywienie Uczestnicy pokrywają sami. Organizator zapewnia przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasteczka).

§ 7

Czas szkoleń podany jest w godzinach dydaktycznych.

§ 8

Mega Szkolenia jako Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za treści merytoryczne przekazywane na szkoleniach. Wszelkie materiały ze szkoleń przygotowują Prowadzący.

§ 9

Zgodnie z art. 16 pkt 5, art. 23 i 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 23 i 24 § 3 Kodeksu Cywilnego zabrania się nagrywania szkoleń bez zgody Prowadzącego.

§ 10

Akceptacja naszego regulaminu jest jednoznaczna przyjęciem jego warunków  i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Polityka prywatności Mega Szkolenia

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018

 

Dziękuję, że odwiedziła Pani/Pan stronę Mega Szkolenia. Na wstępie chcę poinformować Panią/Pana, że na stronie, której właścicielem jest Mega Szkolenia Aneta Kiepiela-Koperek, zbierane są i przetwarzane Pani/Pana dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tych danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegam Pani/Pana praw i w jaki sposób mogą Państwo ich dochodzić.

Definicje

Administrator - Mega Szkolenia Aneta Kiepiela-Koperek – firma z siedzibą w Poznaniu (61-680) przy ul. Widłakowej 12, zarejestrowana w Urzędzie Miasta Poznania, 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17, REGON 631226655, NIP 843-117-09-23

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Serwis – Serwis internetowy udostępniany przez Mega Szkolenia pod aktualnym adresem www.mega-szkolenia.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.

Użytkownik/Pani/Pan – osoba fizyczna rejestrująca się w Serwisie na szkolenie lub jeśli kiedykolwiek zostaną wprowadzone nowe usługi w Serwisie, korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rejestracja – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Regulamin – regulamin Serwisu.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

1. Korzystanie z Serwisu

Jeżeli rejestruje się Pani/Pan w Serwisie jako Użytkownik szkolenia, Mega Szkolenia przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć dane, które dobrowolnie podaje Pani/Pan w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji na szkolenie, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Pani/Pana Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

·                     rekrutacji Uczestników na szkolenia

·                     marketingowych Mega Szkolenia – by informować Panią/Pana o szczegółach szkolenia na które się Pani/Pan zarejestrowała/ł, o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu.

2. Rejestracja w Serwisie

Gdy zdecyduje się Pani/Pan na rejestrację na szkolenie w Serwisie, musi Pani/Pan  podać dane niezbędne do zarejestrowania się na szkolenie (imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon).

Ponadto w celu pełnej realizacji usługi może, Pani/Pan podać dodatkowe informacje, za pomocą których uzupełni Pani/Pan swoje dane (stanowisko, adres, dane do otrzymania faktury). Takie dane możemy w każdej chwili usunąć, gdy zostaniemy o tym poinformowani wysyłając wiadomość na adres info@mega-szkolenia.pl.

Dane Osobowe, które Pani/Pan podaje podczas rejestracji w Serwisie oraz podczas jego uzupełniania, są przetwarzane:

·                     w celu świadczenia Pani/Panu usług związanych z rejestracją Użytkownika w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych podczas uzupełnienia wystawienie faktury – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;

·                     w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Mega Szkolenia polegający na ochronie swoich praw;

·                     w celach marketingowych Mega Szkolenia

3. Formularz rejestracyjny

Zapewniamy możliwość zapisania się na szkolenie poprzez formularz rejestracyjny. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do wykonania usługi a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane Osobowe podane przez Panią/Pana w formularzach kontaktowych są przetwarzane:

·                     w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego rejestracji – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;

4. Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Mega Szkolenia świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

·                     w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

·                     w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Mega Szkolenia w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

·                     w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Mega Szkolenia.

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

Mega Szkolenia przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Google+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Mega Szkolenia oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Mega Szkolenia polegający na promowaniu własnej marki.

COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Pani/Pana urządzeniu, gdy przegląda Pani/Pan Serwis bez względu na to, czy dokonuje Pani/Pan rejestracji na szkolenie, czy nie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazane do dostawców usług dla Mega Szkolenia oraz organów administracji państwowej.

1. Dostawcy usług dla Mega Szkolenia

W związku z realizacją Usług Pani/Pana Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Mega Szkolenia takim jak:

·                     kurierzy i operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej),

·                     podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych,

·                     dostawcy klienta pocztowego,

·                     podmiot wykonawczy szkolenia (osoba prowadząca szkolenie)

2. Organy administracji państwowej

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

·                     dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,

·                     usunięcia,

·                     ograniczenia przetwarzania,

·                     prawo do przenoszenia danych,

·                     prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także

·                     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli zarejestrowała się Pani/Pan w Serwisie i udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, może ją Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres info@mega-szkolenia.pl, podając dane, które chce Pani/Pan usunąć.

1. Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych do celów marketingowych. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. Ma Pani/Pan także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Pani/Pana wymagane i dobrowolne Dane Osobowe tak długo, jak długo będzie to wymagało od nas wykonanie usługi z zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 2 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzona jest analiza ryzyka w celu zapewnienia, że Pani/Pana Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Pani/Pana Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez pracowników i upoważnionych podwykonawców. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Mega Szkolenia.

Może Pani/Pan w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: info@mega-szkolenia.pl

J. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Pani/Pana Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Pani/Pana praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu.