10.06.17 SI - dodatkowe info

Prosimy Uczestniczki szkolenia z SI o zabranie ze sobą małego lusterka i w miarę możliwości karimatę lub koc oraz wygodny, nie krepujący ruchów strój.