Archiwum szkoleń

2018r.

Czerwiec

Od: 2018-06-16
Do: 2018-06-16
Temat: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
Kategoria: Logopedia
Od: 2018-06-09
Do: 2018-06-10
Temat: Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie.
Kategoria: Medycyna i Oświata

Maj

Od: 2018-05-26
Do: 2018-05-27
Temat: Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt - nowe podejście.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2018-05-19
Do: 2018-05-20
Temat: Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2018-05-12
Do: 2018-05-12
Temat: Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy. Dysfunkcje orofacjalne i ich wpływ na rozwój komunikacji słowno-językowej.
Kategoria: Logopedia

Kwiecień

Od: 2018-04-21
Do: 2018-04-22
Temat: Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
Kategoria: Logopedia
Od: 2018-04-14
Do: 2018-04-15
Temat: Zaburzenia mowy w przebiegu chorób dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Marzec

Od: 2018-03-10
Do: 2018-03-11
Temat: Terapia jąkania u młodzieży i dorosłych.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Luty

Od: 2018-02-24
Do: 2018-02-24
Temat: Podstawy sketchnotingu dla nauczycieli.
Kategoria: Oświata
Od: 2018-02-11
Do: 2018-02-11
Temat: Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2018-02-10
Do: 2018-02-10
Temat: Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Od: 2018-02-03
Do: 2018-02-04
Temat: Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Styczeń

Od: 2018-01-27
Do: 2018-01-27
Temat: Emisja i higiena głosu w praktyce.
Kategoria: Oświata

2017r.

Grudzień

Od: 2017-12-09
Do: 2017-12-10
Temat: Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2017-12-02
Do: 2017-12-02
Temat: Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Listopad

Od: 2017-11-18
Do: 2017-11-18
Temat: Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Październik

Od: 2017-10-28
Do: 2017-10-29
Temat: Autyzm czy upośledzenie umysłowe. Diagnoza różnicowa i terapia.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Od: 2017-10-21
Do: 2017-10-22
Temat: Istota i terapia jąkania
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2017-10-14
Do: 2017-10-15
Temat: Emisja i higiena głosu.
Kategoria: Logopedia

Wrzesień

Od: 2017-09-30
Do: 2017-09-30
Temat: Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Program autorski.
Kategoria: Logopedia
Od: 2017-09-23
Do: 2017-09-23
Temat: Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu wg teorii Integracji Sensorycznej.
Kategoria: Oświata

Czerwiec

Od: 2017-06-10
Do: 2017-06-10
Temat: Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy.
Kategoria: Medycyna i Oświata

Maj

Od: 2017-05-13
Do: 2017-05-13
Temat: Badanie, diagnoza i terapia osób z wadami mowy i wymowy z wykorzystaniem książek i pomocy z serii: Logopeda radzi. Doskonalenie warsztatu logopedycznego. Propozycje metodyczne.
Kategoria: Logopedia
Od: 2017-05-06
Do: 2017-05-07
Temat: Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie.
Kategoria: Medycyna i Oświata

Kwiecień

Od: 2017-04-29
Do: 2017-04-30
Temat: Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Marzec

Od: 2017-03-25
Do: 2017-03-26
Temat: Jąkanie wczesnodziecięce. Diagnoza i terapia.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Luty

Od: 2017-02-18
Do: 2017-02-19
Temat: Dyslalia ankyloglosyjna-o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii.
Kategoria: Logopedia

Styczeń

Od: 2017-01-14
Do: 2017-01-14
Temat: Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania w dyslalii obwodowej funkcjonalnej.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

2016r.

Grudzień

Od: 2016-12-10
Do: 2016-12-11
Temat: Logopedyczna i psychologiczna pomoc dzieciom dwujęzycznym.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Od: 2016-12-03
Do: 2016-12-03
Temat: Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Listopad

Od: 2016-11-05
Do: 2016-11-06
Temat: Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy, wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0-2 r.ż.
Kategoria: Logopedia

Październik

Od: 2016-10-22
Do: 2016-10-23
Temat: Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2016-10-08
Do: 2016-10-08
Temat: Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna.
Kategoria: Logopedia
Od: 2016-10-01
Do: 2016-10-02
Temat: Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
Kategoria: Logopedia

Wrzesień

Od: 2016-09-24
Do: 2016-09-25
Temat: Diagnoza i terapia afazji u dorosłych.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Czerwiec

Od: 2016-06-11
Do: 2016-06-12
Temat: Zaburzenia mowy w przebiegu chorób dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2016-06-04
Do: 2016-06-05
Temat: Metoda SI we wspomaganiu rozwoju mowy w całościowych zaburzeniach rozwoju
Kategoria: Logopedia

Maj

Od: 2016-05-21
Do: 2016-05-21
Temat: Skuteczne metody pracy logopedy - cz.III
Kategoria: Logopedia

Kwiecień

Od: 2016-04-23
Do: 2016-04-24
Temat: Rozpoznanie i terapia mutyzmu.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Od: 2016-04-09
Do: 2016-04-10
Temat: Autyzm czy upośledzenie umysłowe. Diagnoza różnicowa i terapia.
Kategoria: Medycyna i Oświata

Marzec

Od: 2016-03-12
Do: 2016-03-13
Temat: Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych logopedzie do włączenia rodzica w proces uruchamiania komunikacji werbalnej dziecka z ORM.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Luty

Od: 2016-02-27
Do: 2016-02-28
Temat: Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2016-02-13
Do: 2016-02-13
Temat: Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Program autorski.
Kategoria: Logopedia

2015r.

Listopad

Od: 2015-11-21
Do: 2015-11-22
Temat: Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2015-11-14
Do: 2015-11-15
Temat: Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2015-11-07
Do: 2015-11-08
Temat: Praca logopedyczna z dzieckiem zagrożonym nieprawidłowym rozwojem mowy i trudnościami w karmieniu. Wczesna interwencja logopedyczna.
Kategoria: Logopedia

Październik

Od: 2015-10-24
Do: 2015-10-25
Temat: Istota i terapia jąkania
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2015-10-17
Do: 2015-10-18
Temat: Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
Kategoria: Logopedia

Wrzesień

Od: 2015-09-19
Do: 2015-09-20
Temat: Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy, wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0-2 r.ż.
Kategoria: Logopedia

Sierpień

Od: 2015-08-01
Do: 2015-08-01
Temat: Czynniki wpływające na rozwój mowy od 1 HBD do 7 r.ż. Diagnoza i terapia logopedyczna.
Kategoria: Logopedia

Czerwiec

Od: 2015-06-20
Do: 2015-06-21
Temat: Zaburzenia mowy w przebiegu chorób dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2015-06-13
Do: 2015-06-14
Temat: Metoda SI we wspomaganiu rozwoju mowy w całościowych zaburzeniach rozwoju
Kategoria: Logopedia

Maj

Od: 2015-05-09
Do: 2015-05-10
Temat: Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Kwiecień

Od: 2015-04-25
Do: 2015-04-26
Temat: Emisja i higiena głosu.
Kategoria: Logopedia
Od: 2015-04-25
Do: 2015-04-26
Temat: Kompleksowa pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie. Szkolenie III stopnia.
Kategoria: Oświata

Marzec

Od: 2015-03-14
Do: 2015-03-15
Temat: Techniki poznawczo-behawioralne w leczeniu zaburzeń eksternalizacynych (słabo kontrolowanych).
Kategoria: Oświata

Luty

Od: 2015-02-28
Do: 2015-02-28
Temat: Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Program autorski.
Kategoria: Logopedia
Od: 2015-02-07
Do: 2015-02-08
Temat: Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Styczeń

Od: 2015-01-24
Do: 2015-01-25
Temat: Porozumienie i motywacja bez korzystania z przewagi. Wzmacnianie relacji z dzieckiem, uczniem, rodziną w oparciu o Porozumienie bez przemocy.
Kategoria: Rodzice, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy

2014r.

Listopad

Od: 2014-11-22
Do: 2014-11-22
Temat: Wpływ żywienia na dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i/lub z zaburzeniem koncentracji.
Kategoria: Rodzice, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy

Październik

Od: 2014-10-25
Do: 2014-10-25
Temat: KORP - narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. NOWOŚĆ!
Kategoria: Oświata
Od: 2014-10-18
Do: 2014-10-19
Temat: Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy, wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0-2 r.ż.
Kategoria: Logopedia
Od: 2014-10-11
Do: 2014-10-11
Temat: Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Usprawnianie.
Kategoria: Logopedia
Od: 2014-10-04
Do: 2014-10-05
Temat: Aktywizujące metody nauczania języka angielskiego dzieci przedszkolnych i klas I-III.
Kategoria: Oświata

Wrzesień

Od: 2014-09-27
Do: 2014-09-28
Temat: Metoda SI we wspomaganiu rozwoju mowy w całościowych zaburzeniach rozwoju
Kategoria: Logopedia
Od: 2014-09-20
Do: 2014-09-21
Temat: Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym.
Kategoria: Oświata
Od: 2014-09-13
Do: 2014-09-13
Temat: Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Program autorski.
Kategoria: Logopedia
Od: 2014-09-13
Do: 2014-09-14
Temat: Afazja- postępowanie we wczesnym okresie udaru. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Lipiec

Od: 2014-07-26
Do: 2014-07-26
Temat: Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Program autorski.
Kategoria: Logopedia

Czerwiec

Od: 2014-06-14
Do: 2014-06-15
Temat: Jąkanie wczesnodziecięce - profilaktyka, diagnoza, terapia.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Maj

Od: 2014-05-24
Do: 2014-05-24
Temat: Nadwrażliwość jamy ustnej u dzieci
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2014-05-10
Do: 2014-05-11
Temat: Emisja i higiena głosu.
Kategoria: Logopedia

Kwiecień

Od: 2014-04-26
Do: 2014-04-26
Temat: Vademecum logopedyczne - rozwój mowy od 1 HBD do 10 r.ż.
Kategoria: Rodzice, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy
Od: 2014-04-05
Do: 2014-04-06
Temat: Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie.
Kategoria: Oświata

Marzec

Od: 2014-03-29
Do: 2014-03-29
Temat: Metody komunikacji alternatywnej w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy
Kategoria: Oświata
Od: 2014-03-22
Do: 2014-03-23
Temat: Terapia behawioralna zachowań trudnych w autyźmie i zespole Aspergera.
Kategoria: Oświata
Od: 2014-03-16
Do: 2014-03-16
Temat: Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy cz. II
Kategoria: Logopedia
Od: 2014-03-15
Do: 2014-03-15
Temat: Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy cz. II
Kategoria: Logopedia
Od: 2014-03-15
Do: 2014-03-15
Temat: Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania w dyslalii obwodowej funkcjonalnej.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2014-03-01
Do: 2014-03-02
Temat: Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
Kategoria: Logopedia

Luty

Od: 2014-02-22
Do: 2014-02-23
Temat: Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego - alalia i oligofazja
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2014-02-15
Do: 2014-02-15
Temat: Wczesna terapia i opieka logopedyczna wobec dzieci z wadami słuchu.
Kategoria: Logopedia
Od: 2014-02-08
Do: 2014-02-09
Temat: Istota i terapia jąkania
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2014-02-01
Do: 2014-02-02
Temat: Do czego logopedzie psychologia? - skuteczna interwencja i praca z dzieckiem oraz jego rodziną.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia

Styczeń

Od: 2014-01-25
Do: 2014-01-26
Temat: Metody terapeutyczne w postępowaniu z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie
Kategoria: Oświata
Od: 2014-01-18
Do: 2014-01-19
Temat: Aktywizujące metody nauczania języka angielskiego dzieci przedszkolnych i klas I-III.
Kategoria: Oświata
Od: 2014-01-11
Do: 2014-01-12
Temat: Kultura żywego słowa
Kategoria: Oświata

2013r.

Grudzień

Od: 2013-12-07
Do: 2013-12-08
Temat: Nowe techniki diagnozy i terapii w zaburzeniach funkcji słuchowych i wzrokowych w trudnościach w uczeniu się. Wzrok i słuch zmysły wiodące.
Kategoria: Oświata

Listopad

Od: 2013-11-30
Do: 2013-11-30
Temat: Jak można pomóc, kiedy nauka przedszkolna i szkolna sprawia trudności.
Kategoria: Oświata
Od: 2013-11-23
Do: 2013-11-24
Temat: Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
Kategoria: Logopedia
Od: 2013-11-16
Do: 2013-11-17
Temat: Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym.
Kategoria: Oświata
Od: 2013-11-09
Do: 2013-11-10
Temat: Emisja i higiena głosu.
Kategoria: Logopedia

Październik

Od: 2013-10-25
Do: 2013-10-27
Temat: Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2013-10-19
Do: 2013-10-20
Temat: Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy, wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0-2 r.ż.
Kategoria: Logopedia
Od: 2013-10-05
Do: 2013-10-05
Temat: Warsztat dla rodziców dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym cz.II
Kategoria: Rodzice

Wrzesień

Od: 2013-09-21
Do: 2013-09-22
Temat: Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego. Leczenie wielospecjalistyczne, wczesna interwencja logopedyczna, diagnoza i terapia zaburzeń mowy.
Kategoria: Logopedia
Od: 2013-09-14
Do: 2013-09-14
Temat: Zespół Aspergera (cechy autystyczne) - diagnoza, terapia, modyfikacja zachowań.
Kategoria: Oświata
Od: 2013-09-07
Do: 2013-09-08
Temat: Coaching kariery – jak w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości wspierać uczniów w wyborze ścieżki zawodowej
Kategoria: Oświata
Od: 2013-09-07
Do: 2013-09-07
Temat: Warsztat dla rodziców dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym cz.II
Kategoria: Rodzice

Czerwiec

Od: 2013-06-15
Do: 2013-06-16
Temat: Afazja- postępowanie we wczesnym okresie udaru. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Od: 2013-06-08
Do: 2013-06-08
Temat: Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Usprawnianie.
Kategoria: Logopedia

Maj

Od: 2013-05-31
Do: 2013-06-02
Temat: Podstawy komunikacji z osobą Głuchą. Kurs polskiego języka migowego (PJM).
Kategoria: Rodzice, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy
Od: 2013-05-25
Do: 2013-05-26
Temat: Metoda SI we wspomaganiu rozwoju mowy w całościowych zaburzeniach rozwoju
Kategoria: Logopedia
Od: 2013-05-11
Do: 2013-05-11
Temat: Dyspraksja rozwojowa - jak pomóc naszemu dziecku.
Kategoria: Rodzice, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy

Kwiecień

Od: 2013-04-27
Do: 2013-04-27
Temat: Integracja sensoryczna. Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z wieloraką głęboką niepełnosprawnością
Kategoria: Oświata
Od: 2013-04-20
Do: 2013-04-21
Temat: Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
Kategoria: Logopedia

Marzec

Od: 2013-03-24
Do: 2013-03-24
Temat: Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy
Kategoria: Logopedia
Od: 2013-03-23
Do: 2013-03-23
Temat: Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy
Kategoria: Logopedia

Luty

Od: 2013-02-23
Do: 2013-02-23
Temat: Dyspraksja rozwojowa - jak pomóc naszemu dziecku.
Kategoria: Rodzice, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy
Od: 2013-02-23
Do: 2013-02-23
Temat: Czynniki wpływające na rozwój mowy od 1 HBD do 7 r.ż. Diagnoza i terapia logopedyczna.
Kategoria: Logopedia
Od: 2013-02-02
Do: 2013-02-02
Temat: Czynniki wpływające na rozwój mowy od 1 HBD do 7 r.ż. Diagnoza i terapia logopedyczna.
Kategoria: Logopedia

Styczeń

Od: 2013-01-12
Do: 2013-01-13
Temat: Mutyzm
Kategoria: Oświata