Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie.

Informacje

Temat szkolenia Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie.
Prowadzący prof.UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk
Termin 09.06.2018 - 10.06.2018
Il. godzin 16 h
Nabór Zamknięty
Koszt 400 zł

Opis

sobota: 11.00 - 18.00   niedziela: 9.00 - 15.45

Kurs przeznaczony dla logopedów, nauczycieli, psychologów, pedagogów, lekarzy

Forma: wykład, ćwiczenia, warsztat, prezentacje video, analiza wytworów

Cel:

Zapoznanie ze standardem diagnozowania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych

neurologicznie, zasadami diagnozy różnicowej, procedurami oddziaływań terapeutycznych w przypadkach alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji

Program:

1. Neurologiczne przyczyny zaburzeń rozwoju mowy u dzieci;

2. Wpływ wrodzonych i nabytych uszkodzeń i/lub dysfunkcji układu nerwowego

oraz chorobowych zespołów genetycznych na rozwój mowy;

3. Specyfika zaburzeń w nabywaniu języka u dzieci z problemami neurologicznymi;

4. Problemy terminologiczne i definicyjne w opisie zaburzeń rozwoju mowy u dzieci

i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi;

5. Neurologopedyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi

zaburzeniami rozwoju mowy:

- standard postępowania diagnostycznego w przypadkach alalii i

niedokształcenia mowy o typie afazji

- diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy u dzieci (alalia prolongata,

alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca versus

oligofazja, demencja wieku rozwojowego, autyzm, schizofazja dziecięca,

dysglosja, dyzartria, głuchota),

- rodzaje alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji – obraz

psychopatologiczny,

- strategie terapii logopedycznej w przypadkach alalii i niedokształcenia

mowy o typie afazji motorycznej i sensorycznej;

6. Metodyka prowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej dziecka w okresie

rozwojowym i u młodzieży;

7. Podstawy kontaktu terapeutycznego z dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniami i/lub

dysfunkcjami układu nerwowego oraz ich opiekunami.

W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z:

1. Dokumentacją medyczną dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi;

2. Materiałami z patologii mowy w przypadku ogniskowych uszkodzeń mózgu u

dzieci i młodzieży przedstawionymi na nagraniach video;

3. Przykładami patologicznych tekstów pisanych tworzonych przez dzieci i młodzież

z alalią i niedokształceniem mowy o typie afazji;

4. Przykładami opinii neurologopedycznej o dzieciach i młodzieży z zaburzeniami

mowy w przebiegu chorób neurologicznych.

Przy zapisie on-line wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao   35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, która jest gwarancją miejsca na liście.

Tytuł przelewu: Afazja 2018 + imię i nazwisko

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto, najpóźniej na 15 dni przed szkoleniem tj. do 25.05.18.

Dokładne miejsce szkolenia podamy na naszej stronie w Aktualnościach i na bieżąco na fb.

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
oś.B.Śmiałego 107
 
Kod pocztowy
61-680
 
Miasto
Poznań
 

Przedszkole nr 190 jest w budynku SP nr 34 (narożna ściana z żółtej cegły), obok basenu Atlantis.