Zaburzenia mowy w przebiegu chorób dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych.

Informacje

Temat szkolenia Zaburzenia mowy w przebiegu chorób dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych.
Prowadzący prof.UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk
Termin 14.04.2018 - 15.04.2018
Il. godzin 16 h
Nabór Zamknięty
Koszt 400 zł

Opis

Zaburzenia mowy w przebiegu chorób dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych.

prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk

sobota: 11.00 - 18.00   niedziela: 9.00 - 15.45

Kurs przeznaczony dla logopedów, nauczycieli, psychologów, pedagogów, lekarzy

Program szkolenia:

1. Genetyczne, somatyczne i środowiskowe patomechanizmy zaburzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych (padaczka, zatrucia, zapalenia, infekcje, urazy czaszkowo-mózgowe, schorzenia somatyczne, metaboliczne i in.)

2. Pojęcie otępienia, przyczynowe i objawowe typologie zaburzeń dementywnych

3. Obraz psychopatologiczny zaburzeń dementywnych w różnych jednostkach chorobowych (padaczka, choroba Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne  i in.)

4. Dynamika narastania zaburzeń językowych w przebiegu zmian dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych

5. Różnicowanie otępienia względem majaczenia i depresji

6. Zaburzenia motoryczne i emocjonalne współwystępujące z objawami zaburzeń poznawczych w przebiegu zespołów dezintegracyjnych i chorób neurodegeneracyjnych

7. Kryteria wyboru i charakterystyka narzędzi diagnostycznych w ocenie sprawności językowych u chorych z demencją

8. Terapia logopedyczna dzieci i dorosłych z zaburzeniami dezintegracyjnymi i schorzeniami neurodegeneracyjnymi

9. Edukacja i opieka nad osobami z zaburzeniami dementywnymi

10. Zasady współpracy logopedy z rodziną pacjenta i innymi specjalistami

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao   35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: Dezintegracja 2018 + imię i nazwisko

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto do 30.03.18

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
oś.B.Śmiałego 107
 
Kod pocztowy
61-680
 
Miasto
Poznań
 

Przedszkole nr 190 jest w budynku SP nr 34 (narożna ściana z żółtej cegły), obok basenu Atlantis.