Terapia jąkania u młodzieży i dorosłych.

Informacje

Temat szkolenia Terapia jąkania u młodzieży i dorosłych.
Prowadzący prof.zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
Termin 10.03.2018 - 11.03.2018
Il. godzin 13 h
Nabór Zamknięty
Koszt 500 zł

Opis

prof.zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski

"Terapia jąkania u młodzieży i dorosłych"

sobota: 9.00-16.00   niedziela: 9.00-13.00

13 h dydaktycznych

Program szkolenia:

1. Terapia jąkania w ujęciu systemowym.

2. Diagnoza osób jąkajacych się na potrzeby terapii i oceny jej efektów.

3. Kontrakt, kontakt i relacja terapeutyczna.

4. Podnosznie motywacji do terapii.

5. Techniki poprawiające płynność mówienia ( naturalne i nienaturalne ).

6. Techniki poprawiające koordyancję oddechowo - fonacyjno - artykulacyjną.

7. Techniki obniżające nadmierne napięcie mięśniowe.

8. Techniki psychoterapeutyczne.

9. Techniki socjoterapeutyczne.

10. Ocena efektywności terapii.

Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatnie dwie wystandaryzowane i znormalizowane skale diagnostyczne do badania osób jąkających się.

Płatność: Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 w ciągu 4 dni kalendarzowych, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: Tarkowski 2018 + imię i nazwisko

Reszta wpłaty na to samo konto do 23.02.18. Brak pełnej wpłaty do tego terminu może skutkować przesunięciem na listę rezerwową.

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Miejsce

Adres
oś.B.Śmiałego 107
 
Kod pocztowy
61-680
 
Miasto
Poznań
 

Przedszkole nr 190 jest w budynku SP nr 34 (narożna ściana z żółtej cegły), obok basenu Atlantis.