Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia.

Informacje

Temat szkolenia Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia.
Prowadzący Aleksandra Stojak
Aleksandra Kaczyńska
Termin 10.02.2018 - 10.02.2018
Il. godzin 6 h
Nabór Zamknięty
Koszt 290 zł

Opis

"Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia"

Prowadzące: A. Stojak, A. Kaczyńska 

9.00-15.00 

Program

• Anatomia i fizjologia narządu słuchu z uwzględnieniem wyższych pięter słuchowych

• Przetwarzanie bodźców słuchowych – wprowadzenie do APD

• Definicje , etiologia, objawy Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego

• Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego w zaburzeniach rozwojowych (dysleksja , autyzm, zespół Aspergera, ADHD)

• Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego w logopedii

• Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego a afazja sensoryczna

• Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego – multidyscyplinarny proces postępowania medycznego i pedagogiczno- psychologicznego

• Badanie lateralizacji u dziecka- omówienie narzędzia badawczego.

• Terapia dzieci z diagnozą APD- praktyczny model postępowania

• Terapie słuchowe- jakie, kiedy i na jaki czas włączyć do terapii ?

• Metody pracy logopedycznej z dziećmi z APD. Przedstawienie materiałów terapeutycznych.

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 zł, co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

W tytule przelewu: APD + imię i nazwisko

Aleksandra Stojak– protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS oraz metody Warnkego, provider Neuroflow ATS, założycielka Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Fonetika w Warszawie, wykładowca.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie zdobywała wiedzę i uprawnienia z zakresu diagnostyki niedosłuchów u noworodków, w tym badań obiektywnych słuchu. W celu zdobycia uprawnień państwowych do protezowania osób z wadą słuchu ukończyła Medyczne Studium Protetyki Słuchu w Warszawie. W latach 2013-2015 zdobyła uprawnienia do prowadzenia terapii słuchu metodą Johansena IAS oraz Neuroflow ATS u dzieci ze zdiagnozowaną nadwrażliwością słuchową oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD.

Aleksandra Kaczyńska- surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. 

Miejsce

Adres
oś.B.Śmiałego 107
 
Kod pocztowy
61-680
 
Miasto
Poznań
 

Przedszkole nr 190 jest w budynku SP nr 34 (narożna ściana z żółtej cegły), obok basenu Atlantis.