Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.

Informacje

Temat szkolenia Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.
Prowadzący dr Marlena Kurowska
Termin 03.02.2018 - 04.02.2018
Il. godzin 16 h
Nabór Zamknięty
Koszt 350 zł

Opis

"Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo"

dr Marlena Kurowska - pedagog specjalny (surdopedagog), logopeda, terapeuta SI, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W Poradni TOP w Warszawie prowadzi konsultacje diagnostyczne, zajęcia stymulujące rozwój mowy i języka u dzieci z dysfunkcjami mózgowymi (przede wszystkim tzw. alalią, afazją rozwojową - niedokształceniem mowy pochodzenia korowego) i ORM.

16 h

sobota: 9.30-18.00     niedziela 9.00-14.15  

Program:

1. Wyjaśnienie terminologii (afazja - dziecięca, wrodzona, pierwotna; dysfazja; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, alalia; SLI, opóźnienie rozwoju mowy, proste opóźnienie rozwoju mowy. 2h

2. Przedstawienie patomechanizmu zaburzenia (wieloczynnikowość, okres wczesnego dzieciństwa). 1,5h

3. Proces diagnozowania dzieci z dysfunkcjami mózgowymi - Badania eksperymentalne: Całościowe badanie logopedyczne opracowane przez D.Emilutę-Rozya; AFA-Skala opracowana przez A.Paluch, E.Drewniak, L.Mikosza. 1,5h

4. Prezentacja filmów DVD z zarejestrowanym badaniem logopedycznym dzieci - omówienie wykorzystanych w badaniu prób, sposobów badania, charakterystycznych zachowań (językowych i pozajęzykowych) dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji (pochodzenia korowego). 5h

5. Zestawienie charakterystycznych objawów pozajęzykowych i językowych. 1h

6. Organizacja procesu usprawniania - zasady doboru materiału językowego, prezentacja ćwiczeń i metod pracy terapeutycznej. Przedstawienie filmów DVD - przykłady ćwiczeń. 5h

Miejsce

Adres
oś.B.Śmiałego 107
 
Kod pocztowy
61-680
 
Miasto
Poznań
 

Przedszkole nr 190 jest w budynku SP nr 34 (narożna ściana z żółtej cegły), obok basenu Atlantis.