Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.

Informacje

Temat szkolenia Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.
Prowadzący dr Marlena Kurowska
Termin 03.02.2018 - 04.02.2018
Il. godzin 16 h
Nabór Zamknięty
Koszt 350 zł

Opis

sobota: 9.00-17.45     niedziela 9.00-14.00  

Program:

1. Wyjasnienie terminologii (afazja - dziecięca, wrodzona, pierwotna; dysfazja; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, alalia; SLI, opóźnienie rozwoju mowy, proste opóźnienie rozwoju mowy. 2h

2. Przedstawienie patomechanizmu zaburzenia (wieloczynnikowość, okres wczesnego dzieciństwa). 1,5h

3. Proces diagnozowania dzieci z dysfunkcjami mózgowymi - Badania eksperymentalne: Całościowe badanie logopedyczne opracowane przez D.Emilutę-Rozya; AFA-Skala opracowana przez A.Paluch, E.Drewniak, L.Mikosza. 1,5h

4. Prezentacja filmów DVD z zarejestrowanym badaniem logopedycznym dzieci - omówienie wykorzystanych w badaniu prób, sposobów badania, charakterystycznych zachowań (językowych i pozajęzykowych) dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji (pochodzenia korowego). 5h

5. Zestawienie charakterystycznych objawów pozajęzykowych i językowych. 1h

6. Organizacja procesu usprawniania - zasady doboru materiału językowego, prezentacja ćwiczeń i metod pracy terapeutycznej. Przedstawienie filmów DVD - przykłady ćwiczeń. 5h

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao  35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: Kurowska + imię i nazwisko

Dokładne miejsce szkolenia podamy we wrześniu na naszej stronie w Aktualnościach i na bieżąco na fb.

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto najpóźniej 19.01.18

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
oś.B.Śmiałego 107
 
Kod pocztowy
61-680
 
Miasto
Poznań
 

Przedszkole nr 190 jest w budynku SP nr 34 (narożna ściana z żółtej cegły), obok basenu Atlantis.