Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów.

Informacje

Temat szkolenia Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów.
Prowadzący prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Termin 19.05.2018 - 20.05.2018
Il. godzin 18 h
Nabór Zamknięty
Koszt 500 zł

Opis

"Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów"

Liczba godzin: 18

Prowadząca: prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

sobota 9.00 - 17.45     niedziela 8.30 - 14.15  jeśli godziny szkolenia ulegną nieznacznej zmianie, poinformujemu o tym w Aktualnościach i na fb

Program

 1. Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.

 2. Mity na temat dyslalii.

 3. Fonem a głoska.

 4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.

 5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechniczne czynności prymarnych.

 6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego.

 7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.

 • Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?

 • Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.

 1. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.

 2. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.

 • Procedura a metoda i strategia.

 • Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.

 • Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?

 • Analityczna i syntetyczna metoda wywoływania głosek.

 1. Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.

 2. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.

 • Konstruowanie przedpola artykulacji.

 • Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.

 • Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych.

 • Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.

 • Aktywizacja głoski w większej strukturze.

 • Polaryzacja głoski.

 • Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Uwaga: Prosimy zabrać ze sobą lusterko.

 

Uwagi

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: Pluta + imię i nazwisko

Dokładne miejsce szkolenia podamy na naszej stronie w Aktualnościach i na bieżąco na fb.

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto najpóźniej 15 dni przed szkoleniem.

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

 

Miejsce

Adres
oś.B.Śmiałego 107
 
Kod pocztowy
61-680
 
Miasto
Poznań
 

Przedszkole nr 190 jest w budynku SP nr 34 (narożna ściana z żółtej cegły), obok basenu Atlantis.