Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.

Informacje

Temat szkolenia Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
Prowadzący dr Joanna Gruba
mgr Martyna Polczyk
Termin 16.06.2018 - 16.06.2018
Il. godzin 9h
Nabór Otwarty
Koszt 330 zł

Opis

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.

Prowadzący: 

dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych. Była również kierownikiem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – www.fonem.eu, www.encyklopedialogopedii.pl, www.czytamipisze.pl

mgr Martyna Polczyk: absolwentka filologii polskiej (studia I i II stopnia), logopedii (studia podyplomowe) i neurologopedii (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuje jako neurologopeda i nauczyciel języka polskiego.

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

Tematyka:

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD są testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele logopedycznych narzędzi diagnostycznych, jednak najczęściej są to narzędzia niewystandaryzowane, czyli kwestionariusze badania. Ponadto dostępne narzędzia obejmują zazwyczaj jeden przedział wiekowy, najczęściej jest to okres przedszkolny, rzadziej wczesnoszkolny. Wiele narzędzi diagnostycznych skupia się głownie na diagnozie artykulacji pomijając inne istotne obszary mowy.

KOLD jest pierwszym polskim testem logopedycznym służącym do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości.

Więcej o teście KOLD – czytaj więcej …

Program szkolenia:

1. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka na tle innych narzędzi do diagnozy logopedycznej

2. Teoretyczne podstawy KOLD-a

3. Własności psychometryczne KOLD-a

4. Charakterystyka i struktura kart wchodzących w skład testu (KOLD-A, KOLD-W, KOLD-P)

5. Charakterystyka pomocy wchodzących w skład testu KOLD

6. Badania uzupełniające diagnozę logopedyczną

7. Procedura badania, sposoby pozyskiwania danych

8. Analiza wypowiedzi dziecka, zapis wad wymowy

9. Interpretacja wyników o charakterze jakościowym i ilościowym

10. Podsumowanie badań, profil, wnioski diagnostyczne, badania dodatkowe

11. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

- analiza przypadku

- formułowanie opinii diagnostycznej

12. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 - analiza przypadku

- formułowanie opinii diagnostycznej

13. KOM-Kod – komputerowe wsparcie diagnozy KOLD

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: KOLD + imię i nazwisko

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

 

 

 

Uwagi

Dokładne miejsce szkolenia podamy na naszej stronie w Aktualnościach i na bieżąco na fb.

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto najpóźniej 15 dni przed szkoleniem, tj. do 1.06.18

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-