Dyslalia ankyloglosyjna-o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii.

Informacje

Temat szkolenia Dyslalia ankyloglosyjna-o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii.
Prowadzący dr hab. prof. US Barbara Ostapiuk
Termin 22.09.2018 - 23.09.2018
Il. godzin 16h
Nabór Zamknięty
Koszt 470 zł

Opis

Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii.

dr hab. prof. US Barbara Ostapiuk

sobota 10.00-17.00   niedziela 9.00-14.00 (godziny mogą ulec zmianie o czym poinformujemy)

Wykłady przygotowane są na podstawie własnych badań jakości wymowy osób z krótkim wędzidełkiem języka objętych chirurgiczno-logopedyczną opieką (z wykorzystaniem materiałów fotograficznych i filmowych).

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy w zakresie ankyloglosji i dyslalii ankyloglosyjnej, ze standardem diagnozowania zaburzeń wymowy (pierwotnych i wtórnych), z zasadami diagnozy różnicowej, z chirurgiczno-logopedyczną procedurą terapeutyczną.

Tematyka:

·        Wielofunkcyjność języka i wielodyscyplinarne kryteria oceny jego ruchomości.

·        Literatura medyczna i logopedyczna wobec:

▶         wędzidełka języka jako przyczyny ograniczenia ruchomości języka

▶         usprawniania języka w ankyloglosji (ćwiczenia, chirurgiczne leczenie)

▶         związku między ruchomością języka a sprawnością artykulacyjną.

·        Krytyczne omówienie narzędzi do badania sprawności narządów mowy w logopedii.

·        Własna propozycja badania i oceny ruchomości języka.

·        Własna propozycja oceny głoskowych realizacji fonemów i klasyfikacji wadliwej wymowy.

·        Wymowa osób z krótkim wędzidełkiem języka (zasób fonemów wadliwie realizowanych, cechy wadliwych realizacji, cechy kompensacyjnej artykulacji).

·        Chirurgiczne leczenie ankyloglosji (frenotomia) i jego efekty.

·        Chirurgiczno-logopedyczna terapia dyslalii ankyloglosyjnej – przygotowanie pacjenta
(i opiekunów) do zabiegu na wędzidełku języka i do terapii kształtującej proste
nieartykulacyjne) i złożone (artykulacyjne) ruchy języka.

·        Poprawa jakości wymowy w logopedycznym postępowaniu z zastosowaniem frenotomii.

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki w ciągu 4 dni kalendarzowych (można całość) na konto: Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście. 

Tytuł przelewu: OSTAPIUK + imię i nazwisko

Reszta wpłaty na to samo konto do 7.09.18 

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Uwagi

Przy płatnosciach prosimy podać tytuł przelewu podany w opisie.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-