Afazja. I moduł. Diagnoza i terapia chorych w ostrym okresie udaru. Analiza przypadków. Warsztaty neurologopedyczne.

Informacje

Temat szkolenia Afazja. I moduł. Diagnoza i terapia chorych w ostrym okresie udaru. Analiza przypadków. Warsztaty neurologopedyczne.
Prowadzący mgr Marlena Puchowska
Termin 10.11.2018 - 10.11.2018
Il. godzin 10h
Nabór Zamknięty
Koszt 450 zł

Opis

Afazja. I moduł. Diagnoza i terapia chorych w ostrym okresie udaru. Analiza przypadków. Warsztaty neurologopedyczne. 

Będzie bardzo intensywnie :)

Prowadząca: mgr Marlena Puchowskaneurologopeda, specj. afazjolog, certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Absolwentka Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno -Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowego Studium Logopedycznego w Gdańsku, Studium Afazjologii w Tarnowskich Górach oraz Specjalistycznego Studium Neurologopedii w Lublinie. Absolwentka Kopernikańskiej Akademii Menedżera Służby Zdrowia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wieloletni pracownik Akademii Medycznej obecnie Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Katedry i Kliniki Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy (doświadczenie kliniczne oraz praca ze studentami medycyny). Autorka klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA. Autorka publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii oraz cyklicznych szkoleń pt: „Afazja. Postępowanie we wczesnym okresie udaru. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne."

Program:

Część pierwsza

1. Przyczyny afazji u osób dorosłych. 

2. Etiologia i rodzaje udarów mózgu.

3. Interpretacja tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego.

4. Postępowanie z pacjentem afatycznym we wczesnym okresie udaru.

5. Problemy diagnozy neurologopedycznej u osób po przebytym udarze.

6. Klasyfikacja afazji w ujęciu klinicznym.

7. Zaburzenia wyższych funkcji towarzyszące afazji.

Część druga

8. Skale i testy do badania afazji - omówienie skal i zaprezentowanie sposobu badania afazji we wczesnym okresie zachorowania. Skala SODA.

9. Kontakt z pacjentem poudarowym w pierwszych godzinach od zachorowania.

10.Badanie skalą SODA - analiza skali i sposób prowadzenia badania.

11. Wprowadzenie elementów komunikacji alternatywnej.

Część trzecia

Burza mózgów. Warsztaty

12.Analiza przypadków na przykładzie chorych z afazją - materiał filmowy.

13.Omówienie najczęściej popełnianych błędów.

14.Algorytm postępowania logopedycznego.

15.Prezentacja pomocy Logopedy Mobilnego.

Przy zapisie on-line wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, która jest gwarancją miejsca na liście.

Tytuł przelewu: Puchowska + imię i nazwisko

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto, najpóźniej na 15 dni przed szkoleniem tj. do 26.10.18.

Dokładne miejsce szkolenia podamy na naszej stronie w Aktualnościach i na bieżąco na fb.

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Uwagi

MODUŁ I

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-