Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.

Informacje

Temat szkolenia Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.
Prowadzący dr Marzena Machoś
Termin 08.12.2018 - 08.12.2018
Il. godzin 8h
Nabór Zamknięty
Koszt 410 zł

Opis

"Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych".
 
dr Marzena Machoś - logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej, oligofrenopedagog, filolog, kynoterapeuta. Na co dzień pracuje jako logopeda w szkole integracyjnej, poradni logopedycznej oraz ośrodku wczesnej interwencji. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu terapii mowy, językoznawstwa i dogoterapii. Opublikowała pierwszy polskojęzyczny dogoterapeutyczny program wspierania komunikacji dziecka z deficytami rozwojowymi. Wykładowca przedmiotów logopedycznych na kilku polskich uczelniach.
 
Udział w szkoleniu mogą wziąć: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studenci, rodzice oraz inne zainteresowane osoby.
 
sobota: 9.00 - 15.45
 
Program:
 
1. Wprowadzenie: rozwój umiejętności poznawczych 1 do 12 miesiąca życia, a praca ze starszym dzieckiem niemówiącym. Specyfika terapii pacjenta z deficytami w zakresie bazowych umiejętności komunikacyjnych.
2. Po co baza? Rola czynności prymarnych i bazowych umiejętności poznawczych w rozwoju mowy.
3. Autorskie karty diagnozy bazowych umiejętności komunikacyjnych (BUK, wydawnictwo Egro-Sum, 2017) - omówienie. 
4. Budowanie kontaktu wzrokowego
A. I. Lovaas
B. J. Cieszyńska
C. Propozycje autorskie (konkretne strategie):
D. Gradacja w budowaniu kontaktu wzrokowego (punkt, ruch, oko za ręką)
5. Bazowy trening słuchowy:
A. Nauka reagowania na dźwięk
B. Podążanie za źródłem dźwięku
C. Identyfikacja źródła dźwięku
D. Pamięć słuchowa
6. Nauka budowania wspólnego pola uwagi. 
7. Oko-ręka a mowa. 
8. Gest wskazywania palcem, a budowanie rozumienia. 
9. Pamięć słuchowa, pamięć ruchowa, pamięć wzrokowa. 
10. Nauka imitacji (od ruchu ręki do ruchu języka).
11. Dźwięki prymarne.
 

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: Machoś + imię i nazwisko

Dokładne miejsce szkolenia podamy na naszej stronie w Aktualnościach oraz mailowo przed szkoleniem.

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

 

Uwagi

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto najpóźniej 15 dni przed szkoleniem, tj. do 23.11.18

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-