Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.

Informacje

Temat szkolenia Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
Prowadzący prof. US dr hab. Lilianna Konopska
Termin 13.10.2018 - 14.10.2018
Il. godzin 16h
Nabór Zamknięty
Koszt 450 zł

Opis

"Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce"

prof. US dr hab.Lilianna Konopska

16 h

Cele:
Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką ortodontyczną i związku ortodoncji z logopedią. Szczegółowe cele sprowadzają się do:
- ukazania zmienności rozwojowej narządu żucia na tle rozwoju osobniczego,
- zaznajomienia z charakterystyką zaburzeń zgryzowo-zębowych w obrębie narządu żucia,
- zaznajomienia z zastosowaniem ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej diagnozie,
- zaznajomienia z logopedycznym diagnozowaniem i usprawnianiem wymowy osób z wadą zgryzu (standardy).

Treści programowe:
1. Wprowadzenie do ortodoncji. Podstawowe pojęcia w ortodoncji. Cele i zadania ortopedii szczękowej.
2. Rozwój zgryzu na tle rozwoju osobniczego (okres płodowy, zgryz w okresie noworodkowym i niemowlęcym, zgryz w uzębieniu mlecznym, zgryz w okresie uzębienia mieszanego, zgryz w uzębieniu stałym).
3. Klasy Angle’a. Nagryz pionowy i poziomy. Zwarcie centralne.
4. Norma biologiczna jako podstawa rozpoznania ortodontycznego.
5.  Etiologia zaburzeń w budowie i czynności zespołu twarzowo-szczękowego.
6. Wady zgryzu – charakterystyka zaburzeń:
· podłużnych (wady dotylne i doprzednie),
· pionowych (zgryzy otwarte i głębokie),
· poprzecznych (zgryzy krzyżowe i przewieszone).
7. Nieprawidłowości zębowe – zaburzenia dotyczące położenia, budowy, wielkości, liczby
       i tempa rozwoju zębów.
8. Przedwczesna utrata zębów mlecznych.
9. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
10. Zniekształcenia dźwiękowej formy wypowiedzi u osób z wadami zgryzu:
· występowanie wady wymowy u osób z wadami zgryzu,
· występowanie pozanormatywnych realizacji fonemów języka polskiego,
· występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wadliwych realizacjach polskich  fonemów spółgłoskowych,
· występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wymowie osób z wadą zgryzu.
11. Logopedyczne diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu.

 

Uwagi

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: Ortodoncja + imię i nazwisko

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto do 29.09.18

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-