Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

Informacje

Temat szkolenia Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
Prowadzący Małgorzata Łukaszewska-Choruży
Termin 01.12.2018 - 02.12.2018
Il. godzin 15 h
Nabór Zamknięty
Koszt 350 zł

Opis

sobota: 9.00-17.00   niedziela: 9.00-14.00

Ramowy plan szkolenia:

Dzień pierwszy:
- Analiza przyczyn ORM ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji prymarnych
- Szczegółowy opis objawów opóźnień w rozwoju komunikacji u dzieci z uwzględnieniem objawów niejęzykowych (analiza nagrań wideo)
- Dylematy terminologiczne
- Diagnoza dziecka z zaburzeniami komunikacji werbalnej z otoczeniem (na bazie autorskich
procedur diagnostycznych: szczegółowy zakres obserwacji zachowań werbalnych i niewerbalnych,
schemat prowadzenia wywiadu klinicznego, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki,komunikacji)
- Dyskusja
- Zajęcia praktyczne
Dzień drugi:
- Diagnoza różnicowa: ORM a CUN, ORM a dyzartria, ORM a niedosłuch ORM a mutyzm, ORM a
schizofrenia)
- Techniki terapeutyczne w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej (analiza nagrań
wideo)
- Rola logopedy i innych specjalistów - zespołowe metody pracy terapeutycznej z dziećmi z ORM

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki w ciągu 4 dni kalendarzowych (można całość) na konto: Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście. 

Tytuł przelewu: ORM + imię i nazwisko

Prosimy o regulaminowe wpłaty

Uwagi

Reszta wpłaty na to samo konto do 16.11.18. Brak pełnej wpłaty do tego terminu skutkuje przesunięciem na listę rezerwową.

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-