Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci.

Informacje

Temat szkolenia Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci.
Prowadzący Anna Maria Pękacka-Egli
Termin 22.01.2021 - 24.01.2021
Il. godzin 21 h
Nabór Zamknięty
Koszt 1200 zł

Opis

"Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci"

Anna Maria Pękacka

piątek: 16.00-20.00, sobota: 8.30-18.00, niedziela: 8.00-12.45

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • logopedów i  neurologopedów,
 • fizjoterapeutów, 
 • terapeutów zajęciowych,
 • lekarzy  

z minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego

Informacje dodatkowe

 • minimalna liczba uczestników szkolenia 18 osób
 • uczestnicy szkolenia muszą zabrać ze sobą na szkolenie: matę do jogi, ręcznik kąpielowy oraz 2 małe ręczniki do rąk

Ramowy Program Szkolenia
Blok I (teoria i hands on):

 • Neuroanatomia i anatomia traktu facjo-oralnego;
 • Fizjologia i patologia połykania;
 • Fizjologia i patologia oddychania (teoria)

Blok II:
Blok IIa:

 • Warianty norm połykania
 • Wiek a połykanie
 • definicje – etiologie – prewalencja – skutki

Blok IIb:

 • Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne
 • Diagnostyka podmiotowa (teoria i praktyka)
 • Endoskopia
 • Wideofluoroskopia
 • Mamometria
 • Auskulkatacja cewikalna (teoria i praktyka)

Blok III:

 • Wytyczanie celów terapii na podstawie przeprowadzonej diagnostyki – blok praktyczny

Blok IV:

 • Terapeutyczna higiena jamy ustnej (teoria i praktyka, ćwiczenia w parach)

Blok V:

 • Pozycjonowanie pacjenta

Blok VI Demonstracje:

 • Przedstawienie warunków uczestnictwa w części praktycznej szkolenia
 • Omówienie przypadku nr 1 (przedstawienie pacjenta; dokumentacja medyczna)
 • Jednostka terapeutyczna
 • Omówienie jednostki terapeutycznej
 • Przedstawienie warunków uczestnictwa w części praktycznej szkolenia
 • Omówienie przypadku nr 2 (przedstawienie pacjenta; dokumentacja medyczna)
 • Jednostka terapeutyczna
 • Omówienie jednostki terapeutycznej

Blok VII:
Aspekty postępowania w terapii zaburzeń połykania (teoria i praktyka: learning by doing)

 • Postępowanie w fazie preoralnej
 • Postępowanie w fazie oralnej

Blok VIII:
Aspekty postępowania w terapii zaburzeń połykania (teoria i praktyka: learning by doing)

 • Postępowanie w fazie faryngealnej (gardłowej)
 • Postępowanie w fazie ezofagealnej (przełykowej)

Blok IX:

 • Dietetyka

Blok X:

 • Prawo i bezpieczeństwo
 • Zdrowie i bezpieczeństwo

Blok XI:

 • Postępowanie w przypadku pacjenta z kaniulą trachealną (rurką tracheotomijną) (Materialy Hands on)

Instruktor szkolenia:

 Anna Maria Pękacka Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.  

 

 

Uwagi

Ograniczona liczba miejsc!

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 200 zł, co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 71 1240 1763 1111 0010 8421 1760 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: DYSFAGIA grudzień + imię i nazwisko

Ważne! Ostateczny termin reszty wpłat do 22.12.20

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-