Spectrum autyzmu, afazja dziecięca, niepełnosprawność intelektualna a opóźniony rozwój mowy. Diagnoza różnicowa i terapia.

Informacje

Temat szkolenia Spectrum autyzmu, afazja dziecięca, niepełnosprawność intelektualna a opóźniony rozwój mowy. Diagnoza różnicowa i terapia.
Prowadzący prof.zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
Termin 20.02.2021 - 21.02.2021
Il. godzin 13 h
Nabór Otwarty
Koszt 500 zł

Opis

"Spectrum autyzmu , afazja dziecięca , niepełnosprawność intelektualna a opóźniony rozwój mowy . Diagnoza różnicowa i terapia"

prof.zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, 13 h dyd.

Program :
 
1. " Epidemia " dzieci opóźnionych w rozwoju mowy
2. Istota zaburzeń sprężonych / łączonych
3. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna
4. Afazja dziecięca a niepełnosprawność intelektualna.
5. Opóźniony rozwój mowy i jego rodzaje
6. Opóźniony rozwój mowy a zaburzenia zachowania
7. Stosowana analiza mowy i zachowania .
8. Planowanie stymulacji i terapii
9. Terapia metodą WST
10. Ocena efektywności stymulacji i terapii.

Uwagi

SZKOLENIE PRZENIESIONE Z 24-25.10.20

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: TARKOWSKI + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 5.02.21

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-