Mutyzm wybiórczy – dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego "Programu Level Up©".

Informacje

Temat szkolenia Mutyzm wybiórczy – dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego "Programu Level Up©".
Prowadzący mgr Aneta Kiepiela-Koperek
Termin 29.08.2020 - 29.08.2020
Il. godzin 8 h
Nabór Zamknięty
Koszt 350 zł

Opis

„Mutyzm wybiórczy – dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego Programu Level Up ©”.

8 h dydaktycznych, sobota: 9.00 - 16.00

Program:

 

  1. Etiologia.
  2. Kryteria rozpoznawania mutyzmu wybiórczego.
  3. Dylematy diagnostyczne – różnicowanie mutyzmu wybiórczego z innymi zaburzeniami.
  4. Rodzaje mutyzmu wybiórczego.
  5. Wywiad z rodzicami.
  6. Postępowanie z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.
  7. Przykłady metod terapii.
  8. Terapia dziecka z MW wg autorskiego Programu Level Up ©
  9. Bogata dokumentacja video z własnej praktyki terapeutycznej.

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: Level up + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 14.08.20

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
oś.B.Śmiałego 107
 
Kod pocztowy
61-680
 
Miasto
Poznań
 

Przedszkole nr 190 jest w budynku SP nr 34 (narożna ściana z żółtej cegły), obok basenu Atlantis.