Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.

Informacje

Temat szkolenia Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.
Prowadzący dr Marzena Machoś
Termin 05.09.2020 - 05.09.2020
Il. godzin 8 h
Nabór Zamknięty
Koszt 410 zł

Opis

"Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych".
 
dr Marzena Machoś - logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej, oligofrenopedagog, filolog, kynoterapeuta. Na co dzień pracuje jako logopeda w szkole integracyjnej, poradni logopedycznej oraz ośrodku wczesnej interwencji. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu terapii mowy, językoznawstwa i dogoterapii. Opublikowała pierwszy polskojęzyczny dogoterapeutyczny program wspierania komunikacji dziecka z deficytami rozwojowymi. Wykładowca przedmiotów logopedycznych na kilku polskich uczelniach.
 
Udział w szkoleniu mogą wziąć: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studenci, rodzice oraz inne zainteresowane osoby.
 
sobota: 9.00 - 15.45
 
Program:
 
1. Wprowadzenie: rozwój umiejętności poznawczych 1 do 12 miesiąca życia, a praca ze starszym dzieckiem niemówiącym. Specyfika terapii pacjenta z deficytami w zakresie bazowych umiejętności komunikacyjnych.
2. Po co baza? Rola czynności prymarnych i bazowych umiejętności poznawczych w rozwoju mowy.
3. Autorskie karty diagnozy bazowych umiejętności komunikacyjnych (BUK, wydawnictwo Egro-Sum, 2017) - omówienie. 
4. Budowanie kontaktu wzrokowego
A. I. Lovaas
B. J. Cieszyńska
C. Propozycje autorskie (konkretne strategie):
D. Gradacja w budowaniu kontaktu wzrokowego (punkt, ruch, oko za ręką)
5. Bazowy trening słuchowy:
A. Nauka reagowania na dźwięk
B. Podążanie za źródłem dźwięku
C. Identyfikacja źródła dźwięku
D. Pamięć słuchowa
6. Nauka budowania wspólnego pola uwagi. 
7. Oko-ręka a mowa. 
8. Gest wskazywania palcem, a budowanie rozumienia. 
9. Pamięć słuchowa, pamięć ruchowa, pamięć wzrokowa. 
10. Nauka imitacji (od ruchu ręki do ruchu języka).
11. Dźwięki prymarne.
 

 

 

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 zł, co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 71 1240 1763 1111 0010 8421 1760 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: Nie patrzy + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 21.08.20

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-