Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole – problemy diagnozy i terapii logopedycznej.

Informacje

Temat szkolenia Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole – problemy diagnozy i terapii logopedycznej.
Prowadzący prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
Termin 26.09.2020 - 27.09.2020
Il. godzin 16 h
Nabór Otwarty
Koszt 450 zł

Opis

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
UMCS w Lublinie
 
"Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole – problemy diagnozy i terapii logopedycznej"
 
Program 16 h dyd.
 
1. Afazja dziecięca jako jednostka nozologiczna – ustalenia terminologiczne
2. Specyficzne zaburzenia mowy u dzieci w diagnozie logopedycznej: alalia
prolongata, alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca
3. Zróżnicowanie obrazu psychopatologicznego dzieci z afazją, typologia zaburzenia
4. Rozpoznawanie afazji u dziecka i różnicowanie z innymi zaburzeniami rozwoju –
procedura diagnostyczna
5. Analiza objawów zaburzeń językowych w przypadku afazji dziecięcej (studia
przypadków)
6. Problemy szkolne dzieci z afazją
7. Stymulowanie rozwoju dzieci z afazją
8. Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami sensorycznymi
9. Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami motorycznymi
10. Programowanie języka u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy

Uwagi

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao 71 1240 1763 1111 0010 8421 1760, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: Afazja dziecięca + imię i nazwisko

Dokładne miejsce szkolenia podamy na naszej stronie w Aktualnościach oraz mailowo przed szkoleniem.

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto najpóźniej 15 dni przed szkoleniem, tj. do 11.09.20

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-