Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie.

Informacje

Temat szkolenia Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie.
Prowadzący prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
Termin 28.11.2020 - 29.11.2020
Il. godzin 16 h
Nabór Otwarty
Koszt 430 zł

Opis

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
UMCS w Lublinie
 
"Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie"
 
Program 16 h dyd.
 
1. Spektrum objawów następujących wskutek nabytych uszkodzeń i dysfunkcji
mózgu
2. Interpretacja objawów zaburzeń w sferze wegetatywnej, motorycznej,
emocjonalno-społecznej, językowo-komunikacyjnej i poznawczej w kontekście
oceny klinicznej pacjenta chorego neurologicznie
3. Dynamika stanu klinicznego chorego we wczesnym etapie leczenia a obraz
zaburzeń mowy
4. Zasady, metody i techniki oceny neurologopedycznej pacjenta z nabytymi
zaburzeniami mowy w przebiegu schorzeń neurologicznych
5. Badanie sprawności interakcyjnych, komunikacyjnych, językowych i realizacyjnych
u chorych neurologicznie – techniki i narzędzia diagnostyczne
6. Różnicowanie nabytych zaburzeń mowy u chorych neurologicznie (afazja versus
pragnozja versus demencja versus afazja pierwotna postępująca versus zespół
psychoorganiczny czołowy versus dyzartria versus zespół zamknięcia versus stan
wegetatywny
7. Metody stymulowania interakcji niewerbalnych i werbalnych u pacjentów we
wczesnym etapie leczenia
8. Programowanie terapii neurologopedycznej w przypadku różnych typów afazji
9. Wybór optymalnych dla danego pacjenta z afazją technik terapii
neurologopedycznej, zasady współpracy z rodziną
10. Redagowanie opinii neurologopedycznej i innych dokumentów niezbędnych w
praktyce logopedycznej.

Uwagi

SZKOLENIE ON LINE, dlatego cena została obniżona z 450 na 430 zł.

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao 71 1240 1763 1111 0010 8421 1760, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: Afazja dorosłych + imię i nazwisko

Dokładne miejsce szkolenia podamy na naszej stronie w Aktualnościach oraz mailowo przed szkoleniem.

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto najpóźniej 15 dni przed szkoleniem, tj. do 13.11.20

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-