Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna.

Informacje

Temat szkolenia Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna.
Prowadzący prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Termin 13.09.2020 - 13.09.2020
Il. godzin 8 h
Nabór Otwarty
Koszt 400 zł

Opis

"Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna"
 
prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
 
8 h dydaktycznych
 
Program:
 
1. Rozszczep wargi i podniebienia jako zaburzenie wieloukładowe i wielopłaszczyznowe w świetle najnowszych badań logopedycznych.
2. Etiologia, patogeneza i klasyfikacja rozszczepów.
3. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe w przypadku rozszczepu.
4. Wielospecjalistyczne leczenie dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.
5. Cechy dyslalii i alalii rozszczepowej.
 Podstawy fonetyki „mowy rozszczepowej”.
 Objawy i przyczyny alalii rozszczepowej.
6. Paradygmat diagnozy logopedycznej dziecka z rozszczepem od urodzenia.
7. Programowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem.
 Pomoc rodzicom nienarodzonego dziecka z rozszczepem.
 Dziecko w pierwszym roku życia: postępowanie logopedyczne z dzieckiem przed, pomiędzy i po operacjach chirurgicznych.
 Dziecko w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym: strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów, w tym rozwojowa i terapeutyczna sekwencja terapii głosek, progowe warunki wywoływania głosek, wywoływanie głosek metodą analityczną i syntetyczną; terapia w przypadku nosowania otwartego funkcjonalnego i strukturalnego.
8. Czynniki determinujące wyniki terapii.
Metody pracy: wykład, film, ćwiczenia praktyczne

Uwagi

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: Rozszczep + imię i nazwisko

Dokładne miejsce szkolenia podamy na naszej stronie w Aktualnościach oraz mailowo przed szkoleniem.

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto najpóźniej 15 dni przed szkoleniem, tj. do 29.08.20

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-