Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia.

Informacje

Temat szkolenia Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia.
Prowadzący mgr Aleksandra Stojak
mgr Aleksandra Kaczyńska
Termin 15.05.2021 - 15.05.2021
Il. godzin 8 h
Nabór Otwarty
Koszt 320 zł

Opis

"Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia"

Prowadzące: A. Stojak, A. Kaczyńska 

9.00-15.00 

Program

• Anatomia i fizjologia narządu słuchu z uwzględnieniem wyższych pięter słuchowych

• Przetwarzanie bodźców słuchowych – wprowadzenie do APD

• Definicje , etiologia, objawy Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego

• Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego w zaburzeniach rozwojowych (dysleksja , autyzm, zespół Aspergera, ADHD)

• Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego w logopedii

• Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego a afazja sensoryczna

• Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego – multidyscyplinarny proces postępowania medycznego i pedagogiczno- psychologicznego

• Badanie lateralizacji u dziecka- omówienie narzędzia badawczego.

• Terapia dzieci z diagnozą APD- praktyczny model postępowania

• Terapie słuchowe- jakie, kiedy i na jaki czas włączyć do terapii ?

• Metody pracy logopedycznej z dziećmi z APD. Przedstawienie materiałów terapeutycznych.

Aleksandra Stojak– protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS oraz metody Warnkego, provider Neuroflow ATS, założycielka Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Fonetika w Warszawie, wykładowca.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie zdobywała wiedzę i uprawnienia z zakresu diagnostyki niedosłuchów u noworodków, w tym badań obiektywnych słuchu. W celu zdobycia uprawnień państwowych do protezowania osób z wadą słuchu ukończyła Medyczne Studium Protetyki Słuchu w Warszawie. W latach 2013-2015 zdobyła uprawnienia do prowadzenia terapii słuchu metodą Johansena IAS oraz Neuroflow ATS u dzieci ze zdiagnozowaną nadwrażliwością słuchową oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD.

Aleksandra Kaczyńska- surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. 

Uwagi

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: APD + imię i nazwisko

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto do 30.04.21

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Nabór na to szkolenie otwieramy 1.10.20

Miejsce

Adres
oś.B.Śmiałego 107
 
Kod pocztowy
61-680
 
Miasto
Poznań
 

Adres: Przedszkole nr 190, oś. B. Śmiałego 107, Poznań (p-le mieści się w budynku SP nr 34], narożna ściana z żółtej cegły, vis a vis placu zabaw i garaży, przed wejściem szpaler wysokich tui; blisko basenu Atlantis).

Dojazd z PKP: z Dworzec Zachodni tramwaj nr 12, 14 kierunek oś.Sobieskiego do przystanku Kurpińskiego (z przyst. kierować się na "Biedronkę" i dalej do SP 34) lub do przystanku Szymanowskiego (z przyst. kierować się na basen Atlantis) lub autobusy z miasta (na przystanek Strugarka) nr 174, 191, 187, 146.

Uwaga! Wjazd samochodem pod przedszkole (SP) tylko z ul.Umultowskiej w ul.Strugarka i druga w prawo do garaży (wysokie tuje) lub parking przed szkołą. To ważna informacja dla taxi oraz gdy wpisujemy adres do GPS - wpisać ul.Strugarka).

Na szklanych drzwiach przedszkola będzie kartka z logo Mega Szkolenia :)