KOLD - PROGRAMY TERAPII - modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonego rozwoju mowy dziecka na podstawie diagnozy Karty Oceny Logopedycznej Dziecka.

Informacje

Temat szkolenia KOLD - PROGRAMY TERAPII - modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonego rozwoju mowy dziecka na podstawie diagnozy Karty Oceny Logopedycznej Dziecka.
Prowadzący dr Joanna Gruba
Termin 20.03.2021 - 20.03.2021
Il. godzin 5 h
Nabór Otwarty
Koszt 230 zł

Opis

Rejestracja:
UWAGA ! W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające certyfikat szkolenia KORP.
Ukończenie szkolenia KORP-PT uprawnia do korzystania z programów terapii w module KORP.
Moduł KORP dostępny jest w programie KomKOD. Program dostępna jest tylko wersja na system operacyjny WINDOWS (wersja: 7, 8, 8.1, 10).
Więcej informacji na temat programu KomKOD można znaleźć w instrukcji do programu dostępnej tutaj.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma roczną licencję na moduł KORP w programie KomKod (promocja do końca 2020 roku).
 
Prowadzący: dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych.
Komputerowy System Zarządzania Dokumentacją KomKod moduł KORP, KORP-PT.
Dostępna jest tylko wersja na system operacyjny WINDOWS (wersja: Vista Sp2, 7, 8, 8.1,10).
 
Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
Szkolenie adresowane jest do specjalistów posługujących się w swojej pracy diagnostycznej testem KOLD i chcących prowadzić pracę terapeutyczną w oparciu o gotowe
programy terapii KOLD, które są generowane na podstawie wykonanego badania i dzięki temu dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych badanego dziecka.
 
Tematyka:
Programy terapii KOLD zostały stworzone, aby ułatwić specjalistom prowadzącym diagnozę za pomocą testu KORP opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów
terapii, które są ukierunkowane na szczególne potrzeby badanego dziecka.
Programy terapii zawierają ponad 4000 ćwiczeń w tym ponad 1000 filmów przedstawiających ćwiczenia. Ćwiczenia przygotowano dla wszystkich przedziałów wiekowych oraz sfer i kategorii rozwoju ocenianych przez KOLD.
Program terapii dostosowuje poziom i rodzaj ćwiczeń terapeutycznych do zdiagnozowanych opóźnień i deficytów występujących u dziecka, a także pozwala na wykorzystanie w terapii posiadanego potencjału rozwojowego dziecka. Dla wszystkich niewykonanych prób w obrębie poszczególnych kategorii opracowano od 5 do 10 ćwiczeń terapeutycznych. Ćwiczenia te zostały dokładnie opisane pod względem celów ogólnych i szczegółowych terapii oraz osiąganych umiejętności, a także przedstawiony został ich przebieg.
 
Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat pozwalający na korzystania z modułu KOLD PROGRAMY TERAPII.
 
Program szkolenia:
1. Diagnoza testem KOLD jako podstawa konstruowania programów terapii.
2. Założenia i zasady prowadzenia terapii dzieci z opóźnieniami, deficytami i zaburzeniami
w rozwoju.
3. Zasady konstruowania i dostosowywania ćwiczeń terapeutycznych do potrzeb dzieci.
4. Cele terapeutyczne – wytyczanie celów ogólnych i szczegółowych terapii.
5. Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych.
6. Omówienie zestawów autorskich ćwiczeń.
7. Programy terapii KOLD w programie komputerowym KomKod.
8. Ćwiczenia praktyczne – generowanie indywidualnych programów terapii na podstawie
przygotowanych przypadków dzieci z różnorodnymi zaburzeniami w rozwoju.
#KOLD-PT

 

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-