Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży powstałe lub nasilone w czasie pandemii.

Informacje

Temat szkolenia Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży powstałe lub nasilone w czasie pandemii.
Prowadzący prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
Termin 04.09.2021 - 05.09.2021
Il. godzin 13 h
Nabór Otwarty
Koszt 650 zł

Opis

"Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży powstałe lub nasilone w czasie pandemii"

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Psychologii

13 h dydaktycznych

Uczestnicy szkolenia: lekarze, logopedzi, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, terapeuci.

Program

 1. Wpływ pandemii COVID – 19 na stan psychiczny dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Zespół stresu pourazowego.
 3. Zaburzenia depresyjne.
 4. Zaburzenia lękowe.
 5. Nadwaga i otyłość.
 6. Uzależnienie od Internetu i telefonu komórkowego.
 7. Nieposłuszeństwo, tyranizowanie, agresywność.
 8. Zespół bezradności wyuczonej.
 9. Zmierzch wychowania, w tym "podwórkowego".
 10. Zaburzenia komunikacji wewnątrzrodzinnej i jej usprawnianie.
 11. Radzenie sobie ze stresem długoterminowym.
 12. Profilaktyka i terapia uzależnienia od Internetu i telefonu komórkowego.
 13. Wychowanie i terapia dziecka nieposłusznego, tyranizującego lub agresywnego.
 14. Niedoceniana rola ojca w wychowaniu i terapii.

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: Pandemia + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 20.08.21

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-