Mega Szkolenia Poznań - Aktualności

"Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo"

dr Marlena Kurowska

3-4.02.18

sobota 9.00 - 17.45 niedziela 9.00-14.00

Adres: Przedszkole nr 190, oś. Bolesława Śmiałego 107, Poznań (p-le mieści się w budynku SP nr 34], narożna ściana z żółtej cegły, vis a vis placu zabaw, blisko basenu Atlantis).

Dojazd z PKP: z Dworzec Zachodni tramwaj nr 12, 14 kierunek oś.Sobieskiego do przystanku Kurpińskiego ( z przyst kierowac się na "Biedronkę" i dalej do SP) lub do przystanku Szymanowskiego (z przyst. kierować się na basen Atlantis).

Uwaga! Wjazd samochodem pod przedszkole (SP) tylko z ul.Umultowskiej w ul.Strugarka i druga w prawo do garaży (wysokie tuje) lub parking przed szkołą.

Na szklanych drzwiach przedszkola będzie kartka Mega Szkolenia :)

Opublikowano: 2018-01-22

"Emisja i higiena głosu w praktyce"

Agata Knak

27.01.18, sobota 9.00 - 17.45 ( 10h dydaktycznych)

Adres: Przedszkole nr 190, oś. Bolesława Śmiałego 107, Poznań (p-le mieści się w budynku SP nr 34], narożna ściana z żółtej cegły, vis a vis placu zabaw, za basenem Atlantis).

Dojazd z PKP: z Dworzec Zachodni tramwaj nr 12, 14 kierunek oś.Sobieskiego do przystanku Kurpińskiego ( z przyst kierowac się na "Biedronkę" i dalej do SP) lub do przystanku Szymanowskiego (z przyst. kierować się na basen Atlantis).

Uwaga! Wjazd samochodem pod przedszkole (SP) tylko z ul.Umultowskiej w ul.Strugarka i druga w prawo do garaży (wysokie tuje) lub parking przed szkołą.

Na szklanych drzwiach przedszkola będzie kartka Mega Szkolenia :)

Prosimy ubrać się w wygodny strój (najlepiej dresy) i wygodne buty na zmianę.

Opublikowano: 2018-01-05

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs został zorganizowany z okazji 5 urodzin Mega Szkolenia.
  2. Mega Szkolenia Aneta Kiepiela-Koperek, ul. Widłakowa 12, 61-680 Poznań, jest zwana dalej „Organizatorem” konkursu i fundatorem nagród.
  3. Konkurs zorganizowany będzie w Internecie na profilu Facebook`a: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010517178018 oraz https://www.facebook.com/MegaSzkolenia.poznan  i będzie trwać od 4-12.01.18 do godz. 19.00.

§ 2

1.      Udział w konkursie może wziąć każda osoba pełnoletnia (zwana dalej „Uczestnikiem”), która jest absolwentem/absolwentką logopedii (wszystkich specjalności) lub studentem/studentką logopedii i która skomentuje umieszczone zdjęcie na w/w stronach fb. Organizator prosi o polubienie i udostępnie na swojej stronie skomentowanego zdjęcia.

§ 3

NAGRODY

1.      Nagrodami głównymi są 2 darmowe szkolenia (po 1 dla dwóch pierwszych wyłonionych Uczestników) przez Komisję Konkursową oraz 10 nagród książkowych dla kolejnych 10 wyłonionych Uczestników.

2.      Wszelkie wątpliwości związane z konkursem rozstrzyga Organizator.

3.      Zwycięzcy będą powiadomieni o wygranej przez wysłanie wiadomości na konto fb.

4.      Zwycięzcy po otrzymaniu informacji o wygranej mają prawo do wyboru dowolnego szkolenia, którego nabór jest otwarty lub oczekuje na otwarcie w ciągu 14 dni kalendarzowych.

5.      Nagrody książkowe zostaną wysłane zwycięzcom niezwłocznie po otrzymaniu danych do przesyłki.

6.      Konkurs nie jest sponsorowany przez Facebook.

7.      W myśl tego regulaminu każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs organizowany przez Mega Szkolenia.

§ 4

1.      Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna przyjęciem jego warunków  i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 5

            1. Regulamin obowiązuje od chwili umieszczenia go na stronie

                www.mega-szkolenia.pl

 

Opublikowano: 2018-01-05

"Strategiczne metody usprawniania realizacji fonemów"

prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

sobota 9.00 - 17.45   niedziela 8.30 - 14.15

Adres: Przedszkole nr 190, oś. Bolesława Śmiałego 107, Poznań (p-le mieści się w budynku SP nr 34], narożna ściana z żółtej cegły, vis a vis placu zabaw, za basenem Atlantis).

Dojazd z PKP: z Dworzec Zachodni tramwaj nr 12, 14 kierunek oś.Sobieskiego do przystanku Kurpińskiego ( z przyst kierowac się na "Biedronkę" i dalej do SP) lub do przystanku Szymanowskiego (z przyst. kierować się na basen Atlantis).

Uwaga! Wjazd samochodem pod przedszkole (SP) tylko z ul.Umultowskiej w ul.Strugarka i druga w prawo do garaży lub parking przed szkołą.

Na szklanych drzwiach przedszkola będzie kartka Mega Szkolenia :)

Opublikowano: 2017-11-29