Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs został zorganizowany z okazji 5 urodzin Mega Szkolenia.
  2. Mega Szkolenia Aneta Kiepiela-Koperek, ul. Widłakowa 12, 61-680 Poznań, jest zwana dalej „Organizatorem” konkursu i fundatorem nagród.
  3. Konkurs zorganizowany będzie w Internecie na profilu Facebook`a: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010517178018 oraz https://www.facebook.com/MegaSzkolenia.poznan  i będzie trwać od 4-12.01.18 do godz. 19.00.

§ 2

1.      Udział w konkursie może wziąć każda osoba pełnoletnia (zwana dalej „Uczestnikiem”), która jest absolwentem/absolwentką logopedii (wszystkich specjalności) lub studentem/studentką logopedii i która skomentuje umieszczone zdjęcie na w/w stronach fb. Organizator prosi o polubienie i udostępnie na swojej stronie skomentowanego zdjęcia.

§ 3

NAGRODY

1.      Nagrodami głównymi są 2 darmowe szkolenia (po 1 dla dwóch pierwszych wyłonionych Uczestników) przez Komisję Konkursową oraz 10 nagród książkowych dla kolejnych 10 wyłonionych Uczestników.

2.      Wszelkie wątpliwości związane z konkursem rozstrzyga Organizator.

3.      Zwycięzcy będą powiadomieni o wygranej przez wysłanie wiadomości na konto fb.

4.      Zwycięzcy po otrzymaniu informacji o wygranej mają prawo do wyboru dowolnego szkolenia, którego nabór jest otwarty lub oczekuje na otwarcie w ciągu 14 dni kalendarzowych.

5.      Nagrody książkowe zostaną wysłane zwycięzcom niezwłocznie po otrzymaniu danych do przesyłki.

6.      Konkurs nie jest sponsorowany przez Facebook.

7.      W myśl tego regulaminu każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs organizowany przez Mega Szkolenia.

§ 4

1.      Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna przyjęciem jego warunków  i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 5

            1. Regulamin obowiązuje od chwili umieszczenia go na stronie

                www.mega-szkolenia.pl