Rozszerzenie/zmiany w regulaminie.

Informujemy, że do regulaminu zostały dopisane § 3 a oraz § 5 a. Oba wchodzą w życie z dn. 7.08.19 i dotyczą szkoleń z Prelegentami przyjeżdżającymi z zagranicy. 

Szczegóły w zakładce Regulamin.