ZMIANA TERMINU SZKOLENIA Z PROF. TARKOWSKIM

Szkolenie "Spectrum autyzmu, afazja dziecięca, niepełnosprawność intelektualna a opóźniony rozwój mowy. Diagnoza różnicowa i terapia" z prof. Z.Tarkowskim, które miało się odbyć 24-25.10.20 zostało przełożone na 20-21.02.21