26-28.02 urlop.

Od 26 - 28.02.21 kontakt ze mną tylko przez sms.