Szkolenie 16-17.09.23 Mioterapia.

"Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie."

Prowadząca: Ewelina Mendala-Kwoczek

sobota – 10:00-17.00, niedziela 9.00-16.00 (lub 17.00, czasem się przedłuża).

Na szkolenie Uczestnik przynosi środki ochrony osobistej (rękawiczki), małe lusterka, płyn do dezynfekcji - Organizator również zapewni płyn dezynfekcyjny.

Adres:Adres: Przedszkole nr 190, oś. Bolesława Śmiałego 107, Poznań (p-le mieści się w budynku SP nr 34), narożna ściana z żółtej cegły, vis a vis placu zabaw, szpaler z wysokimi tujami, blisko basenu Atlantis). Wjazd samochodem od ul. Strugarka (w GPS wpisać ul. Strugarka, po wjeździe druga uliczka w prawo za znakiem Szkoła nr 34)