27-28.04.24 Dziecko z afazją - szczegóły szkolenia.

"Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole – problemy diagnozy i terapii logopedycznej"

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk

27.04.24, sobota, 9.00 - 17.45 

28.04.24, niedziela, 9.00 - 14.00

16 h dydaktycznych

Adres: Przedszkole nr 190, oś. Bolesława Śmiałego 107, Poznań (p-le mieści się w budynku SP nr 34), narożna ściana z żółtej cegły, szpaler z wysokimi tujami, blisko basenu Atlantis). Wjazd samochodem tylko od ul. Strugarka (w GPS wpisać ul. Strugarka, po wjeździe druga uliczka w prawo za znakiem Szkoła nr 34)