Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia.

Informujemy, że z dn. 13.05.2024 NODN "Mega Szkolenia" został wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr DE-III.5471.3.2024.