Formularz rejestracji
Szkolenie
04/02/2024 - 04/02/2024
Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia - II stopień.
mgr Ewa Grzelak
500 zł

Logopeda

Psycholog

Pedagog

Użyj innych danych na rachunku.
Dane do rachunku (Dane nabywcy)
Użyj innych danych odbiorcy
Dane odbiorcy
Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez firmę Mega Szkolenia.