Formularz rejestracji
Szkolenie
15/06/2024 - 16/06/2024
Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia.
mgr Ewa Grzelak
800 zł

Logopeda

Psycholog

Pedagog

Użyj innych danych na rachunku.
Dane do rachunku (Dane nabywcy)
Użyj innych danych odbiorcy
Dane odbiorcy
Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez firmę Mega Szkolenia.