Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci.

Informacje

Temat szkolenia Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci.
Prowadzący mgr Anna Maria Pękacka-Egli
Termin 27.08.2022 - 28.08.2022
Il. godzin 20 h
Nabór Zamknięty
Koszt 1300 zł

Opis

"Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci"

dr Anna Maria Pękacka - Egli

20 h (11,5 h teorii; 8,5 h praktyki)

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • logopedów i  neurologopedów,
 • fizjoterapeutów, 
 • terapeutów zajęciowych,
 • lekarzy  

z minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego

Informacje dodatkowe

 • minimalna liczba uczestników szkolenia 18 osób
 • uczestnicy szkolenia muszą zabrać ze sobą na szkolenie: matę do jogi, ręcznik kąpielowy oraz 2 małe ręczniki do rąk

Ramowy Program Szkolenia
Blok I (teoria i hands on):

 • Neuroanatomia i anatomia traktu facjo-oralnego;
 • Fizjologia i patologia połykania;
 • Fizjologia i patologia oddychania (teoria)

Blok II:
Blok IIa:

 • Warianty norm połykania
 • Wiek a połykanie
 • definicje – etiologie – prewalencja – skutki

Blok IIb:

 • Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne
 • Diagnostyka podmiotowa (teoria i praktyka)
 • Endoskopia
 • Wideofluoroskopia
 • Mamometria
 • Auskulkatacja cewikalna (teoria i praktyka)

Blok III:

 • Wytyczanie celów terapii na podstawie przeprowadzonej diagnostyki – blok praktyczny

Blok IV:

 • Terapeutyczna higiena jamy ustnej (teoria i praktyka, ćwiczenia w parach)

Blok V:

 • Pozycjonowanie pacjenta

Blok VI Demonstracje:

 • Przedstawienie warunków uczestnictwa w części praktycznej szkolenia
 • Omówienie przypadku nr 1 (przedstawienie pacjenta; dokumentacja medyczna)
 • Jednostka terapeutyczna
 • Omówienie jednostki terapeutycznej
 • Przedstawienie warunków uczestnictwa w części praktycznej szkolenia
 • Omówienie przypadku nr 2 (przedstawienie pacjenta; dokumentacja medyczna)
 • Jednostka terapeutyczna
 • Omówienie jednostki terapeutycznej

Blok VII:
Aspekty postępowania w terapii zaburzeń połykania (teoria i praktyka: learning by doing)

 • Postępowanie w fazie preoralnej
 • Postępowanie w fazie oralnej

Blok VIII:
Aspekty postępowania w terapii zaburzeń połykania (teoria i praktyka: learning by doing)

 • Postępowanie w fazie faryngealnej (gardłowej)
 • Postępowanie w fazie ezofagealnej (przełykowej)

Blok IX:

 • Dietetyka

Blok X:

 • Prawo i bezpieczeństwo
 • Zdrowie i bezpieczeństwo

Blok XI:

 • Postępowanie w przypadku pacjenta z kaniulą trachealną (rurką tracheotomijną) (Materialy Hands on)

Instruktor szkolenia:

dr Anna Maria Pękacka jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. W 2022 r. obroniła doktorat na Akademii Medycznej w Poznaniu.

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 200 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: DYSFAGIA + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 26.07.22

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-