Terapia oddechowa.

Informacje

Temat szkolenia Terapia oddechowa.
Prowadzący dr Anna Maria Pękacka-Egli
Termin 28.01.2023 - 29.01.2023
Il. godzin 16 h
Nabór Zamknięty
Koszt 1100 zł

Opis

"Terapia oddechowa", 16 h
 
dr Anna Maria Pękacka-Egli
 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy (z minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego):
- logopedów i  neurologopedów,
- fizjoterapeutów, 
- terapeutów zajęciowych,
- lekarzy  
 
Program:
 
1.    Anatomia organów oddechowych
2.    Fizjologia oddychania (pojemność płuc, wentylacja płuc, mechanika oddychania -ruchy oddechowe, mały obieg krwi, związek miedzy wentylacją a perfuzją, wymiana gazowa w płucach, regulacja oddychania, poza oddechowa funkcja płuc)
3.    Gazy
4.    Choroby układu oddechowego
5.    Diagnostyka terapeutyczna
6.    Metody terapeutyczne: przedstawienie podstawowych koncepcji terapeutycznych
7.    Postepowanie terapeutyczne
- Cele
- Wskazania i przeciwwskazania
- Podstawy terapeutyczne
- Pozycje wyjściowe (ćwiczenia w grupie, plenum)
- Uciskanie manualne (kompresja)  (ćwiczenia w grupie, plenum)
- Terapia cieplna (Aplikacje ciepła) (demonstracja)
- Praktyka terapii oddechowej (praktyka terapii oddechowej w pozycji brzusznej, pozycji bocznej i leżącej - demonstracja, ćwiczenia w parach)j
8.     Zakres zastosowań
    -  w chorobach układu oddechowego
    -  w kardiologii
    -  w neurologii
    -  w pediatrii
    -  na oddziałach intensywnej terapii
    -  w chorobach psychosomatycznych
 

W ostatnich latach w szczególności w rehabilitacji neurologicznej wczesnej coraz częściej w centrum uwagi stawiano terapię pulmonologiczną (oddechową). W ramach seminarium przedstawimy m.in. fizjologię i patofizjologię oddychania u pacjentów poddanych rehabilitacji neurologicznej wczesnej. W części praktycznej zaprezentujemy m.in. ułatwiające oddychanie ułożenia ciała (pozycjonowanie pacjenta, pozycje ułożeniowe w siadzie i leżeniu), ćwiczenia kontroli oddechu, ćwiczenia skutecznego kaszlu oraz chwyty i uciski pobudzające respirację. Ponadto przedstawimy wybrane środki pomocnicze w rehabilitacji pulmonologicznej oraz przeprowadzimy ćwiczenia z ich użyciem.

Uwaga: na czas ćwiczeń wszyscy uczestnicy szkolenia muszą zaopatrzyć się w matę do jogi, ręcznik kąpielowy oraz 2 małe ręczniki do rąk.

Instruktor szkolenia:

dr Anna Maria Pękacka jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. W 2022 r. obroniła doktorat na Akademii Medycznej w Poznaniu.

 

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 200 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: ODDECH + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 26.12.22

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-