Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów.

Informacje

Temat szkolenia Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów.
Prowadzący dr Anna Maria Pękacka-Egli
Termin 04.03.2023 - 05.03.2023
Il. godzin 16 h
Nabór Otwarty
Koszt 1100 zł

Opis

"Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów"

Do udziału w szkoleniu zapraszamy (z minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego):
- logopedów i  neurologopedów,
- fizjoterapeutów, 
- terapeutów zajęciowych,
- lekarzy  

Informacje dodatkowe:

Uczestnicy kursu mogą przynieść dokumentację video / zdjęciowa itp. pacjentów – w celu wspólnej analizy z instruktorem

Program Szkolenia:

1. Przypomnienie wiadomości z budowy i funkcji układu nerwowego
2. Przyczyny i rodzaje uszkodzenia oraz regeneracja nerwów i mięśni
3. Muskulatura twarzy, Nervus Facialis: postawy teoretyczne – anatomia, muskulatura mimiczna
3. Uszkodzenia N. facialis – przyczyny, symptomy, omówienie występujących patologii charakterystyczne dla obszaru twarzoczaszki, oddziaływanie terapeutyczne
4. Diagnostyka: międzynarodowe rodzaje klasyfikacji uszkodzenia, skale, stopniowanie, kwestionariusze,  cele terapeutyczne,  podejście wg. Perfetti, podejście fizjoterapeutyczne, diagnostyka obrazowa, podsumowanie
5. Możliwości terapeutyczne: neurodynamics, case : oczy, taping, perfetti, P.N.F., inne Metody
6. Podsumowanie i zakończenie.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod diagnozy porażenia nerwu twarzowego oraz nabędą umiejętność prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w różnych podejściach terapeutycznych stosowanych z powodzeniem w krajach niemieckojęzycznych: Szwajcarii, Austrii i Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji PNF. Szkolenie przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami z porażeniem nerwu twarzowego oraz współpracy terapeutycznej z rodzinami chorych.

Instruktor szkolenia:

dr Anna Maria Pękacka jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarządu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. W 2022 r. obroniła doktorat na Akademii Medycznej w Poznaniu.

 

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 200 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: NERW + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 3.02.23

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-