Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci.

Informacje

Temat szkolenia Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci.
Prowadzący dr Anna Maria Pękacka-Egli
Termin 30.09.2023 - 01.10.2023
Il. godzin 17 h
Nabór Zamknięty
Koszt 1400 zł

Opis

"Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci"

dr Anna Maria Pękacka - Egli

17 h (9,5 h teorii; 7,5 h praktyki)

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • logopedów i  neurologopedów,
 • fizjoterapeutów, 
 • terapeutów zajęciowych,
 • lekarzy  

z minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego

Informacje dodatkowe

 • minimalna liczba uczestników szkolenia 18 osób
 • uczestnicy szkolenia muszą zabrać ze sobą na szkolenie: matę do jogi, ręcznik kąpielowy oraz 2 małe ręczniki do rąk

Ramowy Program Szkolenia
Blok I (teoria i hands on):

 • Neuroanatomia i anatomia traktu facjo-oralnego;
 • Fizjologia i patologia połykania;
 • Fizjologia i patologia oddychania (teoria)

Blok II:
Blok IIa:

 • Warianty norm połykania
 • Wiek a połykanie
 • definicje – etiologie – prewalencja – skutki

Blok IIb:

 • Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne
 • Diagnostyka podmiotowa (teoria i praktyka)
 • Endoskopia
 • Wideofluoroskopia
 • Mamometria
 • Auskulkatacja cewikalna (teoria i praktyka)

Blok III:

 • Wytyczanie celów terapii na podstawie przeprowadzonej diagnostyki – blok praktyczny

Blok IV:

 • Terapeutyczna higiena jamy ustnej (teoria i praktyka, ćwiczenia w parach)

Blok V:

 • Pozycjonowanie pacjenta

Blok VI Demonstracje:

 • Przedstawienie warunków uczestnictwa w części praktycznej szkolenia
 • Omówienie przypadku nr 1 (przedstawienie pacjenta; dokumentacja medyczna)
 • Jednostka terapeutyczna
 • Omówienie jednostki terapeutycznej
 • Przedstawienie warunków uczestnictwa w części praktycznej szkolenia
 • Omówienie przypadku nr 2 (przedstawienie pacjenta; dokumentacja medyczna)
 • Jednostka terapeutyczna
 • Omówienie jednostki terapeutycznej

Blok VII:
Aspekty postępowania w terapii zaburzeń połykania (teoria i praktyka: learning by doing)

 • Postępowanie w fazie preoralnej
 • Postępowanie w fazie oralnej

Blok VIII:
Aspekty postępowania w terapii zaburzeń połykania (teoria i praktyka: learning by doing)

 • Postępowanie w fazie faryngealnej (gardłowej)
 • Postępowanie w fazie ezofagealnej (przełykowej)

Blok IX:

 • Dietetyka

Blok X:

 • Prawo i bezpieczeństwo
 • Zdrowie i bezpieczeństwo

Blok XI:

 • Postępowanie w przypadku pacjenta z kaniulą trachealną (rurką tracheotomijną) (Materialy Hands on)

Instruktor szkolenia:

dr Anna Maria Pękacka Dr nauk medycznych w zakresie nauk medycznych. Lingwista kliniczny, logopeda, neurologopeda – specjalizacja w dziedzinie neurologii, neuropediatrii, onkologii, critical care, tracheotomii i laryngektomii, ze szczególnym naciskiem na dysfagiologię kliniczną. Edukator, trener endoskopii niemieckiego towarzystwa neurologicznego i europejskiego towarzystwa dysfagii. Wykładowca akademicki w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich. Członek zarządu szwajcarskiego towarzystwa dysfagii (od 7 lat). Ma na swoim koncie 16 lat doświadczenia zawodowego (jako terapeuta). Od 12 lat zajmuje się obrazową diagnostyką dysfagii, wykonując endoskopię oraz videofluoroskopię. Aktywnie współpracuje z partnerami przemysłowymi oraz badawczymi, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi. Autorka licznych szkoleń o tematyce logopedycznej, wykonuje superwizje dla zespołów, a także szkoli zespoły szpitalne oraz instytucjonalne. Autorka ponad 20 artykułów w międzynarodowych czasopismach, w tym w renomowanych periodykach, takich jak Thorax (9.1 Impact Factor) oraz Journal of Clinical Medicine (4.9 Impact Factor) Wykonawca i podwykonawca szwajcarskich i międzynarodowych projektów badawczych (m.in. KAIA, Mobilize D). Prelegent na wielu konferencjach narodowych i międzynarodowych – dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi specjalistami z dziedziny terapii i medycyny. Skupia swoją pracę badawczą przede wszystkim na udarach i chorobie Parkinsona, dysfagii, profilaktyce zapalenia płuc, badaniu kaszlu oraz efektywności rehabilitacji (niezależnie od wieku pacjenta). W pracy badawczej wymaga czystej metodyki z wysoką etyką oraz interwencji powtarzalnych w codziennej praktyce klinicznej, które przynoszą korzyści dla pacjentów. Jest przede wszystkim terapeutą, ceni sobie pracę z ludźmi, uważa to za przywilej uczestnictwa w procesie nauczania nowych kolegów i koleżanek.

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 200 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: DYSFAGIA + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 29.08.23

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-