Komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC.

Informacje

Temat szkolenia Komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC.
Prowadzący mgr Ewa Grzelak
Termin 23.09.2023 - 24.09.2023
Il. godzin 16 h
Nabór Otwarty
Koszt 690 zł

Opis

„Komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC”
 
Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli wspomagających oraz rodziców pracujących z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN)
Szczególny nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie wiedzy w oparciu o analizy przypadków oraz ćwiczenia.
Przedstawiony zostanie sposób pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, lekkim oraz w normie intelektualnej np. z osobami z autyzmem, z zespołem Downa, afazją motoryczną, dziecięcą apraksją mowy itp.
 
sobota: 9.00 - 16.30   niedziela: 9.00 - 15.30
 
DZIEŃ 1 -WIZUALNE WSPARCIE ROZUMIENIA 
1. Mity i fakty dotyczące wizualnego wsparcia rozumienia
2. Praktyczne zastosowanie planów
- typy planów
- obrazowanie czasu, miejsca i osób - przykłady
- nauka reakcji na zmianę w planach
- najczęstsze błędy podczas wprowadzania planów i jak ich unikać
3. Zastosowanie wizualnego wsparcia rozumienia w procesie edukacyjnym
4. Redukcja zachowań trudnych a wizualne wsparcie rozumienia – przykłady zastosowania
5. Wspieranie autoregulacji emocji przy zastosowaniu wybranych strategii wizualnego wsparcia rozumienia
 
DZIEŃ 2- WSPARCIE EKSPRESJI -TWORZENIE I WPROWADZANIE
INDYWIDUALNEGO NARZĘ˜DZIA DO KOMUNIKACJI
1.Typy znaków - gesty i symbole oraz najpopularniejsze bazy symboli
2. Jak radzić sobie z mitami dotyczącymi AAC
3. Wybrane zagadnienia dotyczące diagnozy i oceny dynamicznej komunikowania się osób z CCN
4. Wspomagana Stymulacja Języka (Aided Language Stimulation) w praktyce
5. Technologia niska czy wysoka?
6. Zasady dotyczące doboru i organizacji słownictwa w indywidualnym narzędziu do komunikacji
7. Kreowanie motywacji do komunikowania się - praktyczne przykłady
 
Ewa Grzelak, logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk, szkoleniowiec MÓWika, wykładowca akademicki. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedycznej bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną z praktycznym wykorzystaniem metody PROMPT oraz wsparciu środowiska dziecka w tym zakresie. 
Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i za granicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoje stronę internetową www.apraksja.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. Prywatnie mama dwunastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i apraksją mowy, użytkownika AAC. 
 
 

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: AAC + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 8.09.23

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-