Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów - SMURF.

Informacje

Temat szkolenia Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów - SMURF.
Prowadzący prof. zw. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Termin 18.11.2023 - 19.11.2023
Il. godzin 16 h
Nabór Zamknięty
Koszt 800 zł

Opis

"Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów - SMURF"

Liczba godzin: 16

Prowadząca: prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Program

 1. Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.

 2. Mity na temat dyslalii.

 3. Fonem a głoska.

 4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.

 5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechniczne czynności prymarnych.

 6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego.

 7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.

 • Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?

 • Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.

 1. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.

 2. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.

 • Procedura a metoda i strategia.

 • Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.

 • Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?

 • Analityczna i syntetyczna metoda wywoływania głosek.

 1. Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.

 2. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.

 • Konstruowanie przedpola artykulacji.

 • Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.

 • Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych.

 • Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.

 • Aktywizacja głoski w większej strukturze.

 • Polaryzacja głoski.

 • Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Uwaga: Prosimy zabrać ze sobą lusterko, szpatułki i rękawiczki jednorazowe.

 

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 71 1240 1763 1111 0010 8421 1760 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: SMURF + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 3.11.23

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-