Mutyzm wybiórczy - dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego "Programu Level Up©".

Informacje

Temat szkolenia Mutyzm wybiórczy - dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego "Programu Level Up©".
Prowadzący Aneta Kiepiela-Koperek
Termin 20.05.2023 - 21.05.2023
Il. godzin 16 h
Nabór Zamknięty
Koszt 550 zł

Opis

„Mutyzm wybiórczy – dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego Programu Level Up ©”.

16 h dydaktycznych, sobota: 9.00 - 17.45, niedziela: 9.00 - 14.00

Udział w szkoleniu mogą wziąć: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele.

 

Program:

  1. Etiologia.
  2. Kryteria rozpoznawania mutyzmu wybiórczego.
  3. Dylematy diagnostyczne – różnicowanie mutyzmu wybiórczego z innymi zaburzeniami.
  4. Rodzaje mutyzmu wybiórczego.
  5. Wywiad z rodzicami.
  6. Postępowanie z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.
  7. Przykłady metod terapii.
  8. Terapia dziecka z MW wg autorskiego Programu Level Up ©
  9. Bogata dokumentacja video z własnej praktyki terapeutycznej.

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: MUTYZM + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 5.05.23

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-