ASD - Terapia dzieci z autyzmem.

Informacje

Temat szkolenia ASD - Terapia dzieci z autyzmem.
Prowadzący mgr Joanna Pałasz
Termin 25.11.2023 - 25.11.2023
Il. godzin 8 h
Nabór Zamknięty
Koszt 540 zł

Opis

"ASD - Terapia dzieci z autyzmem." - mgr Joanna Pałasz

8 h dydaktycznych, sobota: 9.00 - 15.45

Szkolenie dla specjalistów (logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów SI), którzy w swej praktyce spotykają się z dziećmi na różnym poziomie funkcjonowania oraz możliwości komunikacyjnych.

Jeśli chcesz wiedzieć jak:

- budować relację z dzieckiem,

- być́ przez niego zauważonym,

- budować kompetencje komunikacyjne wykorzystując jego możliwości,

- bawić się z dzieckiem z autyzmem,

- sprawić, by dziecko chciało z Tobą współpracować,

- kształtować aktywności i umiejętności, które budują kompetencje komunikacyjne,

- wesprzeć rodzica, by był wsparciem w terapii dziecka z autyzmem,

 przyjdź!

Na szkoleniu zostaną przedstawione wskazówki do pracy zdobyte podczas 18 lat pracy z dziećmi z ASD. Autorskie rozwiązania bazujące na wiedzy i doświadczeniu.

Szkolenie oprócz ramowych powyższych założeń, będzie uwzględniać również potrzeby uczestników, by czas szkoleniowy był efektywnie wykorzystany.

 

Prowadząca: Joanna Pałasz– logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, pedagog. Specjalizuje się w terapii małych dzieci z zaburzeniami komunikacji i rozwoju języka, diagnosta dzieci z ASD. Pasjonatka pracy Małym Dzieckiem z trudnościami w komunikacji z wykorzystaniem zabawy. Wieloletni wykładowca akademicki (AM Wrocław, UP Kraków, ,APS Warszawa) Współinicjatorka ogólnopolskiej akcji logopedów „272 – Dwa słowa na dwa lata to o dwieście słów za mało”. Bierze czynny udział jako prelegentka w konferencjach dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dzieli się wiedzą podczas szkoleń dla specjalistów, studentów, a także rodziców. Autorka książki „Zabawy na start. Program terapii małego dziecka z ASD” oraz Zaczytanek – serii książeczek dla małych dzieci.

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 71 1240 1763 1111 0010 8421 1760 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: PAŁASZ + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 10.11.23

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-