Attention Autism.

Informacje

Temat szkolenia Attention Autism.
Prowadzący mgr Celina Twardysz
Termin 02.03.2024 - 03.03.2024
Il. godzin 16 h
Nabór Otwarty
Koszt 1300 zł

Opis

Szkolenie programu Attention Autism Program autorstwa Giny Davies (UK).

Prowadząca: Celina Twardysz - licencjowana trenerka programu Attention Autism 

W ciągu dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności tworzenia i wprowadzania wszystkich 4 poziomów programu Attention Autism. Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach programu, pracy w zespole i zaoferowania dzieciom nieodpartego zaproszenia do nauki. Program Attention Autism koncentruje się na nauczaniu koncentracji uwagi, komunikacji i interakcji społecznych. Szkolenia są prowadzone z zastosowaniem zasad programu Attention Autism. Trening przedstawia techniki działania, filmy pracy z dziećmi, praktyczne wskazówki dla uczestnikówi i pomysły na zajęcia. Intencją szkolenia jest rozwój i współpraca nad praktycznymi umiejętnościami potrzebnymi uczestnikom, by czuć się pewnie w tworzeniu i prowadzeniu programu Attention Autism.

Szkolenie Attention Autism jest dla Ciebie, jeśli:

- chcesz dowiedzieć się dlaczego dzieci z autyzmem mają problemy z koncentracją uwagi oraz jak pracować, by koncentrację uwagi wydłużać;

- chcesz dowiedzieć się jak poprzez fantastyczne zajęcia tworzyć wspólne pozytywne wspomnienia, a przez to budować relacje z dzieckiem z autyzmem ;

- chcesz dowiedzieć się jak pracować z dzieckiem z autyzmem w grupie;

- chcesz dowiedzieć się jak planować i przeprowadzać ciekawe i interesujące zajęcia dla wszystkich uczniów w grupie, klasie;

- chcesz efektywnie pracować i kreować zajęcia na które każdy uczeń będzie czekał z niecierpliwościa;

- chcesz prowadzić interesujące zajęcia w klasach integracyjnych;

- chcesz prowadzić ciekawe zajęcia grupowe/indywidualne dla uczniów z autyzmem oraz dla uczniów z problemami z koncentracją uwagi (ADHD, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Dzień 1:

- wyjaśnienie wpływu zaburzeń spektrum autyzmu na umiejętności koncentracji uwagi oraz na zdolność dziecka do uczenia się zarówno indywidualnie, jak i w grupie;

- poznawanie mocnych stron dzieci z autyzmem, wykorzystanie mocnych stron do procesu uczenia i rozwijania nowych umiejętności;

- przedstawienie pierwszych dwóch etapów czterostopniowego programu Attention Autism;

- zapewnienie uczestnikom teoretycznych podstaw oraz praktycznych możliwości do prowadzenia pierwszych dwóch etapów Attention Autism oraz omówienie ich zastosowania w pracy;

- planowanie i wprowadzanie programu;

- zasady poziomu pierwszego oraz poziomu drugiego programu Attention Autism;

- omówienie błędów, które są najczęściej popełniane oraz problemów, które możemy napotkać podczas prowadzenia zajęć;

- występowanie zachowań trudnych podczas zajęć Attention Autism oraz omówienie sposobów radzenia sobie z nimi;

- omówienie celów pracy nad koncentracją uwagi oraz komunikacją;

- powiązanie programu nauczania z programem Attention Autism;

- przeprowadzenie praktycznych zajęć przygotowujących do prowadzenia dwóch pierwszych etapów Attention Autism.

 

Dzień 2:

- omówienie wpływu spectrum autyzmu na rozwój komunikacji, poznanie etapów komunikacji oraz jej znaczenie w pracy z dziećmi z autyzmem  omówienie znaczenia relacji i interakcji w pracy z dzieckiem z autyzmem;

- poznanie zasad komunikacji z dzieckiem z autyzmem;

- przedstawienie roli i znaczenie postawy terapeuty/nauczyciela w pracy z dzieckiem z autyzmem;

- omówienie myślenia obrazowego u osób z autyzmem oraz jego wpływ na interakcje i funkcjonowanie w społeczeństwie;

- przedstawienie poziomu trzeciego oraz czwartego programu Attention Autsim – zasady, praktyczne wskazówki, omówienie problemów, które można napotkać podczas pracy i sposoby radzenia sobie z nimi;

- znaczenie zabawy w pracy z dzieckiem z autyzmem;

- przeprowadzenie praktycznych zajęć przygotowujących uczestników szkolenia do prowadzenia trzeciego i czwartego etapu programu Attention Autism, przykładowe zadania;

- wykorzystanie programu Attention Autism w pracy z dziećmi starszymi oraz nastolatkami z autyzmem.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: TWARDYSZ + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 16.02.24

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-