Attention Autism.

Informacje

Temat szkolenia Attention Autism.
Prowadzący mgr Celina Twardysz
Termin 02.03.2024 - 03.03.2024
Il. godzin 16 h
Nabór Zamknięty
Koszt 1300 zł

Opis

Szkolenie programu Attention Autism Program autorstwa Giny Davies (UK).

Prowadząca: Celina Twardysz - licencjowana trenerka programu Attention Autism 

W ciągu dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności tworzenia i wprowadzania wszystkich 4 poziomów programu Attention Autism. Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach programu, pracy w zespole i zaoferowania dzieciom nieodpartego zaproszenia do nauki. Program Attention Autism koncentruje się na nauczaniu koncentracji uwagi, komunikacji i interakcji społecznych. Szkolenia są prowadzone z zastosowaniem zasad programu Attention Autism. Trening przedstawia techniki działania, filmy pracy z dziećmi, praktyczne wskazówki dla uczestnikówi i pomysły na zajęcia. Intencją szkolenia jest rozwój i współpraca nad praktycznymi umiejętnościami potrzebnymi uczestnikom, by czuć się pewnie w tworzeniu i prowadzeniu programu Attention Autism.

Szkolenie Attention Autism jest dla Ciebie, jeśli:

- chcesz dowiedzieć się dlaczego dzieci z autyzmem mają problemy z koncentracją uwagi oraz jak pracować, by koncentrację uwagi wydłużać;

- chcesz dowiedzieć się jak poprzez fantastyczne zajęcia tworzyć wspólne pozytywne wspomnienia, a przez to budować relacje z dzieckiem z autyzmem ;

- chcesz dowiedzieć się jak pracować z dzieckiem z autyzmem w grupie;

- chcesz dowiedzieć się jak planować i przeprowadzać ciekawe i interesujące zajęcia dla wszystkich uczniów w grupie, klasie;

- chcesz efektywnie pracować i kreować zajęcia na które każdy uczeń będzie czekał z niecierpliwościa;

- chcesz prowadzić interesujące zajęcia w klasach integracyjnych;

- chcesz prowadzić ciekawe zajęcia grupowe/indywidualne dla uczniów z autyzmem oraz dla uczniów z problemami z koncentracją uwagi (ADHD, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Dzień 1:

- wyjaśnienie wpływu zaburzeń spektrum autyzmu na umiejętności koncentracji uwagi oraz na zdolność dziecka do uczenia się zarówno indywidualnie, jak i w grupie;

- poznawanie mocnych stron dzieci z autyzmem, wykorzystanie mocnych stron do procesu uczenia i rozwijania nowych umiejętności;

- przedstawienie pierwszych dwóch etapów czterostopniowego programu Attention Autism;

- zapewnienie uczestnikom teoretycznych podstaw oraz praktycznych możliwości do prowadzenia pierwszych dwóch etapów Attention Autism oraz omówienie ich zastosowania w pracy;

- planowanie i wprowadzanie programu;

- zasady poziomu pierwszego oraz poziomu drugiego programu Attention Autism;

- omówienie błędów, które są najczęściej popełniane oraz problemów, które możemy napotkać podczas prowadzenia zajęć;

- występowanie zachowań trudnych podczas zajęć Attention Autism oraz omówienie sposobów radzenia sobie z nimi;

- omówienie celów pracy nad koncentracją uwagi oraz komunikacją;

- powiązanie programu nauczania z programem Attention Autism;

- przeprowadzenie praktycznych zajęć przygotowujących do prowadzenia dwóch pierwszych etapów Attention Autism.

 

Dzień 2:

- omówienie wpływu spectrum autyzmu na rozwój komunikacji, poznanie etapów komunikacji oraz jej znaczenie w pracy z dziećmi z autyzmem  omówienie znaczenia relacji i interakcji w pracy z dzieckiem z autyzmem;

- poznanie zasad komunikacji z dzieckiem z autyzmem;

- przedstawienie roli i znaczenie postawy terapeuty/nauczyciela w pracy z dzieckiem z autyzmem;

- omówienie myślenia obrazowego u osób z autyzmem oraz jego wpływ na interakcje i funkcjonowanie w społeczeństwie;

- przedstawienie poziomu trzeciego oraz czwartego programu Attention Autsim – zasady, praktyczne wskazówki, omówienie problemów, które można napotkać podczas pracy i sposoby radzenia sobie z nimi;

- znaczenie zabawy w pracy z dzieckiem z autyzmem;

- przeprowadzenie praktycznych zajęć przygotowujących uczestników szkolenia do prowadzenia trzeciego i czwartego etapu programu Attention Autism, przykładowe zadania;

- wykorzystanie programu Attention Autism w pracy z dziećmi starszymi oraz nastolatkami z autyzmem.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje pełna wpłata, ponieważ termin wpłat minął.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: TWARDYSZ + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 16.02.24

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-