Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole - problemy diagnozy i terapii logopedycznej.

Informacje

Temat szkolenia Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole - problemy diagnozy i terapii logopedycznej.
Prowadzący prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
Termin 27.04.2024 - 28.04.2024
Il. godzin 16 h
Nabór Otwarty
Koszt 700 zł

Opis

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
UMCS w Lublinie
 
"Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole – problemy diagnozy i terapii logopedycznej"
 
Program 16 h dyd.
 
1. Afazja dziecięca jako jednostka nozologiczna – ustalenia terminologiczne
2. Specyficzne zaburzenia mowy u dzieci w diagnozie logopedycznej: alalia
prolongata, alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca
3. Zróżnicowanie obrazu psychopatologicznego dzieci z afazją, typologia zaburzenia
4. Rozpoznawanie afazji u dziecka i różnicowanie z innymi zaburzeniami rozwoju –
procedura diagnostyczna
5. Analiza objawów zaburzeń językowych w przypadku afazji dziecięcej (studia
przypadków)
6. Problemy szkolne dzieci z afazją
7. Stymulowanie rozwoju dzieci z afazją
8. Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami sensorycznymi
9. Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami motorycznymi
10. Programowanie języka u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: AFAZJA + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 12.04.24

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-