Jąkanie w wieku przedszkolnym, szkolnym, dojrzałym. Podejście rozwojowo - systemowe.

Informacje

Temat szkolenia Jąkanie w wieku przedszkolnym, szkolnym, dojrzałym. Podejście rozwojowo - systemowe.
Prowadzący prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
Termin 16.11.2024 - 16.11.2024
Il. godzin 9 h
Nabór Oczekujący na otwarcie
Koszt 700 zł

Opis

"Jąkanie w wieku przedszkolnym, szkolnym, dojrzałym. Podejście rozwojowo - systemowe."

sobota: 9.00 - 17.00, 9 h dydaktycznych

Program :
 
1. Istota podejścia rozwojowo - systemowego do etiologii , diagnozy i terapii jąkania
2. Jąkanie a giełkot , dyzartria , afazja , demencja. Diagnoza różnicowa.
3. COVID a zaburzenia płynności mówienia. Zalecenia diagnostyczno - terapeutyczne
4. Zachodnie i Wschodnie podejście do diagnozy i terapii jąkania . Podobieństwa i różnice.
5. Diagnoza i terapia jąkania w wieku przedszkolnym
6. Diagnoza i terapia jąkania w wieku szkolnym
7. Diagnoza i terapia jąkania w wieku dojrzałym
8. Czynniki efektywności terapii jąkania.
 
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski jest zatrudniony w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w Katedrze i Zakładzie Psychologii. Jest twórcą pierwszych polskich testów językowych ( PTL , TSJ , TSD ), skal ( SRNM ) , kwestionariuszy ( KNiL )  oraz wielu metod terapeutycznych ( PRMD). Napisał w języku polskim i angielskim  kilkanaście  monografii  z dziedziny logopedii i psychologii . Ostatnio wydał Jąkanie w wieku szkolnym . Terapia metodą Tarkowskiego (2020 )  oraz Afazjologię . Organiczne zaburzenia mowy  ( 2021 ) . Miłośnik kina oraz twórca metody  wykorzystania filmu   w edukacji i terapii  psychologicznej oraz  logopedycznej. Doświadczony terapeuta i szkoleniowiec. 

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: JĄKANIE + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 1.11.24

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-