Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów.

Informacje

Temat szkolenia Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów.
Prowadzący dr n. med. Anna Maria Pękacka-Egli
Termin 07.12.2024 - 08.12.2024
Il. godzin 16 h
Nabór Oczekujący na otwarcie
Koszt 1300 zł

Opis

"Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów"

Do udziału w szkoleniu zapraszamy (z minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego):
- logopedów i  neurologopedów,
- fizjoterapeutów, 
- terapeutów zajęciowych,
- lekarzy  

Informacje dodatkowe:

Uczestnicy kursu mogą przynieść dokumentację video / zdjęciowa itp. pacjentów – w celu wspólnej analizy z instruktorem

Program Szkolenia:

1. Przypomnienie wiadomości z budowy i funkcji układu nerwowego
2. Przyczyny i rodzaje uszkodzenia oraz regeneracja nerwów i mięśni
3. Muskulatura twarzy, Nervus Facialis: postawy teoretyczne – anatomia, muskulatura mimiczna
3. Uszkodzenia N. facialis – przyczyny, symptomy, omówienie występujących patologii charakterystyczne dla obszaru twarzoczaszki, oddziaływanie terapeutyczne
4. Diagnostyka: międzynarodowe rodzaje klasyfikacji uszkodzenia, skale, stopniowanie, kwestionariusze,  cele terapeutyczne,  podejście wg. Perfetti, podejście fizjoterapeutyczne, diagnostyka obrazowa, podsumowanie
5. Możliwości terapeutyczne: neurodynamics, case : oczy, taping, perfetti, P.N.F., inne Metody
6. Podsumowanie i zakończenie.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod diagnozy porażenia nerwu twarzowego oraz nabędą umiejętność prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w różnych podejściach terapeutycznych stosowanych z powodzeniem w krajach niemieckojęzycznych: Szwajcarii, Austrii i Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji PNF. Szkolenie przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami z porażeniem nerwu twarzowego oraz współpracy terapeutycznej z rodzinami chorych.

Instruktor szkolenia:

dr Anna Maria Pękacka Dr nauk medycznych w zakresie nauk medycznych. Lingwista kliniczny, logopeda, neurologopeda – specjalizacja w dziedzinie neurologii, neuropediatrii, onkologii, critical care, tracheotomii i laryngektomii, ze szczególnym naciskiem na dysfagiologię kliniczną. Edukator, trener endoskopii niemieckiego towarzystwa neurologicznego i europejskiego towarzystwa dysfagii. Wykładowca akademicki w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich. Członek zarządu szwajcarskiego towarzystwa dysfagii (od 7 lat). Ma na swoim koncie 16 lat doświadczenia zawodowego (jako terapeuta). Od 12 lat zajmuje się obrazową diagnostyką dysfagii, wykonując endoskopię oraz videofluoroskopię. Aktywnie współpracuje z partnerami przemysłowymi oraz badawczymi, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi. Autorka licznych szkoleń o tematyce logopedycznej, wykonuje superwizje dla zespołów, a także szkoli zespoły szpitalne oraz instytucjonalne. Autorka ponad 20 artykułów w międzynarodowych czasopismach, w tym w renomowanych periodykach, takich jak Thorax (9.1 Impact Factor) oraz Journal of Clinical Medicine (4.9 Impact Factor) Wykonawca i podwykonawca szwajcarskich i międzynarodowych projektów badawczych (m.in. KAIA, Mobilize D). Prelegent na wielu konferencjach narodowych i międzynarodowych – dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi specjalistami z dziedziny terapii i medycyny. Skupia swoją pracę badawczą przede wszystkim na udarach i chorobie Parkinsona, dysfagii, profilaktyce zapalenia płuc, badaniu kaszlu oraz efektywności rehabilitacji (niezależnie od wieku pacjenta). W pracy badawczej wymaga czystej metodyki z wysoką etyką oraz interwencji powtarzalnych w codziennej praktyce klinicznej, które przynoszą korzyści dla pacjentów. Jest przede wszystkim terapeutą, ceni sobie pracę z ludźmi, uważa to za przywilej uczestnictwa w procesie nauczania nowych kolegów i koleżanek.

 

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 200 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: NERW + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 6.11.24

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-