Warsztaty wywoływania głosek w ujęciu motorycznym.

Informacje

Temat szkolenia Warsztaty wywoływania głosek w ujęciu motorycznym.
Prowadzący mgr Ewa Grzelak
Termin 03.02.2024 - 03.02.2024
Il. godzin 8,5 h
Nabór Zamknięty
Koszt 500 zł

Opis

WARSZTATY WYWOŁYWANIA GŁOSEK W UJĘCIU MOTORYCZNYM

mgr Ewa Grzelak

sobota: 9.00 - 16:30

Cele szkolenia:

1. Nabycie umiejętności wywoływania głosek w oparciu o ich cechy motoryczne - praca żuchwy, warg i języka

2. Poznanie roli gradacji pracy żuchwy podczas wywoływania samogłosek

3. Nauka dobierania otoczenia fonetycznego głosek wspomagającego ich wywołanie i utrwalanie

4. Praktyczne ćwiczenia wywoływania głosek

Szkolenie skierowane jest do logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów z uwzględnieniem specyfiki pracy z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną.

Prosimy o wygodny ubiór umożliwiający przećwiczenie prezentowanych strategii oraz zaopatrzenie się w jednorazowe rękawiczki i szpatułki.

Ewa Grzelak: logopeda, terapeuta AAC, glottodydaktyk, wykładowca, mentor. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedycznej bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoje stronę internetową www.apraksja.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. Prywatnie mama czternastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC.

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: GŁOSKI + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 19.01.24

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

UWAGA! Zapisz się na oba szkolenia z Panią Ewą Grzelak i za drugie szkolenie (Apraksja II) zapłać 50 zł mniej!

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-