Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia - II stopień.

Informacje

Temat szkolenia Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia - II stopień.
Prowadzący mgr Ewa Grzelak
Termin 04.02.2024 - 04.02.2024
Il. godzin 8,5 h
Nabór Zamknięty
Koszt 500 zł

Opis

"Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia - II stopień".

mgr Ewa Grzelak, 8,5 h dyd.

niedziela: 9.00 - 16.30

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów którzy ukończyli dwudniowe stacjonarne szkolenie: "Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia".

Szkolenie ma charakter praktyczny i rozwija treści istotne w terapii dziecka z dziecięcą apraksją mowy, afazją motoryczna lub ORM.

1 Diagnoza, planowanie terapii, opinia logopedyczna, dobór słownictwa - ćwiczenia/studium przypadku.

2. Protokół DTTC - aktualizacja informacji i ćwiczenie w parach.

3. Rola prozodii w terapii dziecięcej apraksji mowy -jak to zrobić praktycznie i zabawowo?

4. Dziecięca apraksja mowy u dziecka dwujęzycznego/wielojęzycznego - ogólne założenia prowadzenia terapii.

5. Słowo i co dalej? Opis kształtowania się systemu językowego i praktyczne zabawowe strategie rozwoju języka u dziecka z dziecięcą apraksją mowy/afazją motoryczną. 

 

Ewa Grzelak: logopeda, terapeuta AAC, glottodydaktyk, wykładowca, mentor. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedycznej bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoje stronę internetową www.apraksja.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. Prywatnie mama czternastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC.

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: APRAKSJA II + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 20.01.24

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

UWAGA! Zapisz się na oba szkolenia z Panią Ewą Grzelak i za drugie szkolenie (Apraksja II) zapłać 50 zł mniej!

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-